İçyüz nedir, İçyüz ne demek

İçyüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyet, zamir (II), künh

İçyüz anlamı, tanımı

Kapı içyüzü : Taşıt kapılarının, aracın içine bakan yüzünü örten, genellikle plastikten yapılmış yüzeyi

Bilinmeyen : Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul.

Anlaşılma : Anlaşılmak işi.

Büsbütün : İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli.

Herkesçe : Herkes tarafından.

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

Bilinme : Bilinmek işi.

Mahiyet : Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas. İçyüz.

Herkes : İnsanların bütünü, cümle âlem.

Mahiye : Aylık. Aylık olarak.

Herke : Bakraç, kova. Su içilen küçük kap, maşrapa. Yoğurt kabı. At arabası. Haziran, ağustos aylarında sürülerek bırakılmış tarlaya ekilen tohum. Çoğunlukla bakırdan yapılmış kova, bakraç.

Görün : Mezar, mezarlık.

Zamir : Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl. İçyüz.

 

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.

Başka : Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge. Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan. "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

Bilin : Balçık ve elenmiş saman karıştırılarak yapılan, tahıl saklamaya yarayan kap.

Neden : Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin. Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet. Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep.

Mahi : Mahveden, yok eden.

Nede : Nerede. Nerede?.

Diğer dillerde İçyükül yitik anlamı nedir?

İngilizce'de İçyükül yitik ne demek ? : dielectric loss