İlişkinlik nedir, İlişkinlik ne demek

  • İlişkin olma durumu, aidiyet

Bilimsel terim anlamı:

(Thorndike) Birey ya da bir nesnenin daha geniş bir birimle ilişkili olan yanı.

Bireylerin bir topluluk, toplum kesimi ya da toplumsal kümeye bağlılık duygusu ya da bilinci.

İngilizce'de İlişkinlik ne demek? İlişkinlik ingilizcesi nedir?:

belongingness

İlişkinlik anlamı, tanımı:

İlişkin : İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Aidiyet : İlişkinlik. İlgi.

Olma : Olmak işi.