İskandil nedir, İskandil ne demek

İskandil; bir denizcilik terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

  • Denizin derinliğini ölçme.
  • Bu iş için kullanılan araç.
  • İşin içyüzünü öğrenme, bilgi toplama, sorup soruşturma

"İskandil" ile ilgili cümle

  • "İstanbul'daki ilk günlerinde yaptığı iskandiller, umduğunun tersine olarak burada geçimini kolay sağlayamayacağını göstermişti." - H. Taner

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Balık vücudu ve torpil benzeri biçimlendirilebilen kurşun, çinko, demir malzemeden yapılmış delikli batırıcı.

Oltanın ucuna bağlanan, olta ipinin gergin durmasına ve gerektiğinde derinliğin ölçülmesine de yarayan ağırlık.

İngilizce'de İskandil ne demek? İskandil ingilizcesi nedir?:

lead

İskandil kısaca anlamı, tanımı:

İskandil etmek : Soruşturmak, araştırmak. bir işin içyüzünü araştırmak, bilgi toplamak. deniz derinliğini ölçmek. gözetlemek.

Deniz : Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Çokluk, yoğunluk. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Geniş alan. Aydaki düzlükler.

Derin : Dip. İçten gelen. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan. Yoğun. Ayrıntılı. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Uzun süren. Yüzeyden içeri inen.

Ölçme : Ölçmek işi.

 

Araç : Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Taşıt. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne.

İçyüz : Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyet, zamir, künh.

Öğrenme : Öğrenmek işi.

Bilgi : Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Bilim.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

İş : Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Sürme. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.

İçin : Hakkında. Süre belirten bir söz. -den dolayı, -den ötürü. Ant deyimleri yapan bir söz. Amacıyla, maksadıyla. Neden ve sonuç belirten bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Uğruna, yoluna. Düşüncesince, kendince, göre. Özgü, ayrılmış. Oranla, göz önünde tutulursa.

Diğer dillerde İskandil anlamı nedir?

İngilizce'de İskandil ne demek? : n. sounding, lead, sounder, plumb, sinker

Fransızca'da İskandil : plomb [le], sonde [la]

Almanca'da İskandil : n. Perpendikel, Tiefenmessung

Rusça'da İskandil : n. лот (M)