Kıssadan hisse nedir, Kıssadan hisse ne demek

  • Anlatılan bir hikâyeden, olaydan alınacak ders

Kıssadan hisse anlamı, kısaca tanımı:

Kıssadan hisse almak : Anlatılan bir hikâyeden, olaydan ders almak.

Kıssa : Ders çıkarılması gereken anlatı, olay.

Hisse : Bir olaydan çıkarılan ders. Pay. Tutam.

Anlatı : Ayrıntılarıyla anlatma. Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Ders : Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret.

Kıssadan hisse almak : anlatılan bir olaydan ders almak. İlgili cümle: "“O zaman, diplomatlar bu kıssadan lazım gelen hisseyi çıkarmasını bilmişler miydi? Ne gezer!”" Y. K. Karaosmanoğlu.

Diğer dillerde Kıssadan hisse anlamı nedir?

İngilizce'de Kıssadan hisse ne demek? : n. moral of a fable, moral

Fransızca'da Kıssadan hisse : morale [la], moralité [la]

Almanca'da Kıssadan hisse : Moral