Kağıt para sistemi nedir, Kağıt para sistemi ne demek

Kağıt para sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Para olarak kâğıt paranın kullanıldığı para sistemi.

Kağıt para sistemi tanımı, anlamı

Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak. Bu yapraktan yapılmış. Yazılı kâğıt yaprağı, pusula, tezkere. Yazılı sınav kâğıdı. İskambil kâğıdı. Belge ve doküman. Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet. Menkul kıymetler. 9. hlk. Kâğıt para. Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna getirilmiş bitkisel liflerden yapılan kuru ve ince yaprak

Para sistemi : Bir ülkede paranın sunumunu düzenleyen, dış değerini belirleyen ve işlevlerini yerine getirmesini sağlayan kurallar bütünü. karşılığı altın para sistemi, çift maden sistemi, kâğıt para sistemi, temsili para sistemi.

Kağıt para : Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan değeri kâğıt üzerinde belirtilen para, banknot.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

 

Paran : Bayramdan bir gün önce yakılan ateş.

Olar : Onlar. Onlar (III. çokluk şahıs zamiri).

Diğer dillerde Kağıt para sistemi anlamı nedir?

İngilizce'de Kağıt para sistemi ne demek ? : banknote system, paper money system