Kalenderce nedir, Kalenderce ne demek

Kalenderce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kalendere yakışır
  • (kalende'rce) Kalendere yakışır bir biçimde.

"Kalenderce" ile ilgili cümle

  • "Öbürü kalenderce bir gülümseyişle cevap verdi." - Y. K. Karaosmanoğlu

Kalenderce kısaca anlamı, tanımı:

Kale : Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. Malatya iline bağlı ilçelerden biri. Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılmış olan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş. Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

Yakış : Yakma işi.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

 

Bir : Beraber. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sayıların ilki. Bir kez. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

Diğer dillerde Kalenderce anlamı nedir?

İngilizce'de Kalenderce ne demek? : adv. philosophically