Keten tohumu özütü küspesi nedir, Keten tohumu özütü küspesi ne demek

Keten tohumu özütü küspesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Keten tohumundan özütleme işlemi yardımıyla yağın çoğu alındıktan sonra kalan pulcukların öğütülmesiyle elde edilen bir ürün, zeyrek ekstraksiyon küspesi.

Keten tohumu özütü küspesi kısaca anlamı, tanımı

Kete : Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılmış olan çörek

Keten : Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum). Bu bitkinin liflerinden yapılmış (dokuma vb.).

Keten tohumu : Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri, zeyrek (II). Önemsiz, değersiz kimse.

Küspe : Hayvan yemi, yakacak ve gübre olarak kullanılan, yağı veya suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı. Özü alınmış meyvelerin kalan bölümü.

Özüt : Bir maddenin herhangi bir yolla elde edilmiş olan özü, ekstre.

Tohum : Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane. Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey. Soy sop, döl, nesil, sülale. Spermatozoit.

Zeyrek ekstraksiyon küspesi : Keten tohumu özütü küspesi.

Ekstraksiyon : [Bakınız: özütleme]. Özütleme. Çekip çıkarma, çıkarma, özütleme. Yem maddesindeki yağın organik çözücüler yardımıyla çıkarılması.

 

Özütleme : Bir çözücü içinde çözünen katı ya da sıvıdan bir maddenin çıkarılması. Ekstraksiyon. Bir karışım içindeki bileşenlerden istenen bir tanesini uygun bir çözücü içinde çözündürerek bulunduğu ortamdan ayırma işlemi. Bir karışımdaki ögelerden birini uygun bir sıvıda seçimli olarak çözüp diğerlerinden ayırma işlemi. Özel yöntem ve süreçlerle, elementleri filizlerinden ayrıştırıp çıkartma işlemi. Özünü çıkarma, herhangi bir maddenin çeşitli yöntemlerle özünü elde etme, ekstraksiyon.

Öğütülme : Öğütülmek işi.

Pulcuk : Küçük pul.

Ekstra : En iyi, üstün nitelikli. Fazladan, alışılan ve gerekenden başka, ek olarak.

Alındı : Para vb. bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz.

Zeyrek : Anlayışlı, uyanık, zeki. Keten tohumu.

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Etki. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Bağış, iane.

Sonra : Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Arkadan gelen bölüm ya da zaman. Daha uzak ve ileri bir yerde. Yoksa, aksi hâlde. Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz.

Pulcu : Pul satan kimse. Pul derleyen veya derleyenlere pul satan kimse, pul koleksiyoncusu, filatelist.

Diğer dillerde Keten tohumu özütü küspesi anlamı nedir?

İngilizce'de Keten tohumu özütü küspesi ne demek ? : flaxseed extraction meal