Klasiklik nedir, Klasiklik ne demek

  • Klasik olma durumu

"Klasiklik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Eli yüzü düzgünlük de klasiklik güvencesini veremiyor çağdaş dünyada." - T. Uyar

Klasiklik anlamı, kısaca tanımı:

Klasik : Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser. Kökleşik. Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. Sanatta kuralcı. Alışılmış.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Klasiklik anlamı nedir?

İngilizce'de Klasiklik ne demek? : classicisme [le]

Fransızca'da Klasiklik : classicisme [le]