Kolik nedir, Kolik ne demek

Kolik; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bağırsak, böbrek gibi içi boş organlarda aralıklı duyulan güçlü sancı

Yerel Türkçe anlamı:

Boynuzsuz keçi, koyun ve sığır.

Boynuzlu olması gerektiği halde, boynuzsuz ya da kısa ve kırık boynuzlu olan hayvan

Kazılmış yuvarlak çukur.

Kısa, bodur, boynuzsuz

Sivri olmayan, ucu küt, yuvarlak olan.

Boynuzsuz koyun veya keçi

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Sancı.

Kolona ait olan, kolikus.

İngilizce'de Kolik ne demek? Kolik ingilizcesi nedir?:

colic

Fransızca'da Kolik ne demek?:

colloïde

Kolik kısaca anlamı, tanımı:

Koli : Posta paketi. İçinde türlü eşya bulunan çeşitli büyüklükte paket.

Bağırsak : Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

Böbrek : Kandaki zararlı maddeleri süzüp idrar olarak salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organdan her biri.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Aralık : Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas. İki nota arasındaki perde uzaklığı. Ara. Iğdır iline bağlı ilçelerden biri. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel. Tuvalet. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre. Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık. Yarı açık, tam kapanmamış. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. Uygun, elverişli durum, fırsat.

 

Güçlü : Şiddeti çok olan. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili.

Sancı : İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı. Sıkıntı.

Kolik asit : Yağ sindirimine yardım eden ve safrada bulunan bir asit. Formülü C24H10O5, e.n. 198 °C olan, safra asitlerinin hidrolizi ile oluşan, suda çözünmeyen beyaz kristaller şeklinde bir asit Safra asidi. Yağ sindirimine yardım eden, karaciğer hücreleri tarafından salgılanan ve safrada bulunan bir safra asidi.

Kolikus : Kolik.

Diğer dillerde Kolik anlamı nedir?

İngilizce'de Kolik ne demek? : [Kolik (die) ] n. colic, stomach pain; intestinal cramps

adj. colonic

n. colic

Almanca'da Kolik : n. Kolik