Koli nedir, Koli ne demek

Koli; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Posta paketi.
 • İçinde türlü eşya bulunan çeşitli büyüklükte paket

"Koli" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Üst üste yığılmış kutular, açılmamış koliler arasında üstünkörü bir yaşam, geçici ve idareten." - E. Şafak

Yerel Türkçe anlamı:

Adların sonuna eklenerek sevgi bildirir süzcük yapan ek : Anakoli ne edirsen ?

Bilimsel terim anlamı:

Sarılmış ya da sarılmamış taşınacak nesneler.

Posta paketi,

Elde taşınabilecek büyüklükte kâğıda sarılmış nesne.

İngilizce'de Koli ne demek? Koli ingilizcesi nedir?:

package

Koli kısaca anlamı, tanımı:

Kolibri : Kolibrigillerden, Amerika'da yaşayan, çok renkli, geriye doğru uçma özelliği olan, uzun gagalı, küçük göçmen kuş.

Kolik : Bağırsak, böbrek gibi içi boş organlarda aralıklı duyulan güçlü sancı.

Kolit : Kalın bağırsak yangısı.

Posta : Hizmet nöbetinde bulunan er. Bu emanetleri toplayan ve dağıtan kuruluş ve bu kuruluşun bulunduğu yer. Bir sanayi veya ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. Takım, kol. Genellikle bu emanetleri götüren taşıt. Kez, defa, sefer. Vapur, tren, uçak vb. taşıtlarla yapılmış olan yolculuk. Yirmi dört saatlik çalışma gününün, çalışma bölümlerinden her biri, vardiya.

 

Paket : Kâğıda sarılarak veya bir kutuya konularak satışa hazır duruma getirilmiş, belli bir miktarda olan (yiyecek, ilaç vb.). Dolu (toplu taşım aracı). İçinde bir veya birçok şey bulunan, kâğıda sarılarak veya kutuya konularak bağlanmış, elde taşınacak büyüklükte nesne.

Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler.

Büyüklük : Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış. Büyük olma durumu. Ululuk. Depremde oluşan enerjinin düzeyini belirten ölçü.

Koli basili : Toprakta, insan ve hayvan bağırsaklarında, bazen sularda, sütte, yiyeceklerde bulunan ve uygun bir ortam bulduğunda insanda hastalık yapabilen, yuvarlak uçlu, çomak biçiminde bakteri. (biyoloji) 'nin halk arasında bilinen adı.

Kolibasillozis : Memeli ve kanatlılarda Escherchia coli türü bakterilerin neden olduğu yerel, septisemik veya toksemik özellikteki enfeksiyonların genel adı. Bu hastalıklar arasında enterotoksijenik kolibasillozis, enteropatojenik kolibasillozis, domuzlarda ödem hastalığı, Escherchia coli enteritisi, enteroinvaziv Escherchia coli enfeksiyonu ve septisemik kolibasillozis yer alır.

 

Kolibasiloz : Esherichia coli’nin neden olduğu enfeksiyon.

Kolibasilus : Esherichia coli.

Kolibrigiller : Omurgalı hayvanlardan, kuşlar sınıfına giren bir familya. Kuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, sağanlar (Cypseli) alt takımından, Güney ve Orta Amerika'da yaşayan, uçarken arı gibi vızıltılı bir ses çıkaran, gagaları çiçeklerden nektar emmeyi sağlayacak şekilde çok ince ve çok uzun olan, kuyruk tüylerinden bazıları uzun, fevkalade güzel, parlak renkli, 400 kadar türü bulunan bir familya. Arı kolibri (Mellisuga minima), dev kolibri (Patagona gigas), uzun kuyruklu kolibri (Aithuruts polytmus), kral kolibri (Topaza pella), Meksika yıldızı (Calothorax lucifer), boynuzgaga (Prymacantha popelairii) en iyi bilinen türleridir.

Kolienteritis : Escherichia coli’nin patojen türlerinin neden olduğu bağırsak yangısı.

Kolifaj : (Yun. kolon: kolon; phagein: yemek) Escherichia coli bakterisine saldıran bir bakteriyofaj. bakterisine saldıran bir bakteriyofaj.

Koliform : Esherichia coli’ye benzeyen, Esherichia coli biçiminde. Fermantasyon oluşturan, gram-negatif, çubuk biçiminde, Escherchia coli veya ona benzeyen, bağırsak bakteri grubu. Escherchia, Klepsiella, Enterobacter ve Citrobacter’leri içerisine alır.

Koliform bakteri : Sindirim sisteminde bulunan, gıdalarda genel hijyenik kalitenin göstergesi olarak kabul edilen, Gram negatif, sporsuz, laktozu 35-37 oC’de 48 saat içinde fermente eden, aerob ve isteğe bağlı anaerob olan çubuk biçimindeki bakterilerin genel adı.

Koliform enterotoksemisi : enterotoksemisi.

Koli ile ilgili Cümleler

 • O kolideki neydi?
 • Bu koliyi sigorta ettirmek istiyorum.
 • Henüz koli geldi mi?
 • O, koliyi yetimhaneye teslim etti.
 • Bu koliyi deniz yoluyla Japonya'ya göndermek istiyorum.
 • Kolinin hava yoluyla gönderilmesi için 2.000 yen ödedim.
 • Tom'un ağzı bir koli bandıyla bantlanarak kapatılmıştı.
 • O, koliyi evvelsi gün gönderdi.

Diğer dillerde Koli anlamı nedir?

İngilizce'de Koli ne demek? : [Kolis] n. parcel, package, post packet

Fransızca'da Koli : colis postal

Almanca'da Koli : n. Collie

Rusça'da Koli : n. посылка (F), бандероль (F)