Konteyner nedir, Konteyner ne demek

Konteyner; bir ticaret terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Taşımalık

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İçerisine sıvı azot konan ve taşınan, çift duvarlı, dar ağızlı, spermatozoon, ovum, canlı hücre ve dokuları saklamaya yarayan çelik kap.

İngilizce'de Konteyner ne demek? Konteyner ingilizcesi nedir?:

container

Konteyner hakkında bilgiler

Konteyner, uluslarası standartlara sahip taşımacılık sistemi içinde verimli, güvenli ve hasarsız bir şekilde malzeme taşıması için üretilmiş, yeniden kullanılabilir çelik kutu şeklinde yapılardır. Konteyner, içindeki malzeme boşaltılmaksızın farklı taşımacılık şekilleriyle taşınabilir. Konteyner boyutları ISO 6346 standartıyla belirlenmiş çeşitli farklı ölçülerde olabilmektedir. Günümüzde dünya çapında farklı amaçlar için kullanılmakta olan 17 milyon konteyner olduğu düşünülmektedir. Genellikle konteyner kapasitesi TEU adı verilen 20 foot konteyner adetiyle belirtilir.

Çelik konteynerlerin standardizasyonu 1950’li yıllarda ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından geliştirilmiştir. İlgili ISO standartları 1968-1970 yılları arasında yayınlanmıştır. Ticari deniz taşımacığında günümüz standartlarında ilk taşıma 1956 yılında Amerikalı girişimci Malcolm McLean tarafından yapılmıştir. 1972 yılında yayınlanan hükümetlerarası denizcilik konvansiyonu ile konteyner taşımacılığı düzenlenmiştir.

 

Tipik bir konteynerin bir ucunda kapılar bulunur, dış duvarları ise trapez kesitli çelik sacdan üretilir. Konteynerlerin en ve yükseklikler leri 8 feet (2.44m), uzunluğu ise 20 feet (6.1m) veya 40 feet (12.19m) olur. Üst üste yedi kat olacak şekilde istiflenebilirler. Konteynerlerin sekiz köşesinde bulundukları yere sabitlenmeleri için kilit mekanizması bulunur. Konteynerlerin standart dışı ölçülerde olanları da son dönemde geliştirilmiştir. High-cube olarak adlandırılan konteynerlerin ölçüleri daha geniştir. Avrupa’da yaygın paketleme şekillerinden paletlerin genişleğini göre ayarlanmış olan palet genişliğinde konteyner diğerlerinden 2 inç (5 cm) daha geniştir. Konteyner kapasitesi genellikle TEU (20 feet konteyner adeti) ile verilir. Bu birim bir adet 20x8 feet konteyner hacmine eşdeğerdir. Bu değer konteyner yüksekliği değişken olabildiği için genel bir büyüklük belirtmek için kullanılır.

Konteyner ile ilgili Cümleler

  • Bu konteynerler hava geçirmezler.
  • Konteyneri boşalttı.
  • Ali bir ekstra-baharat kovası, kızarmış piliç ve bir konteyner lahana salatası ısmarladı.
  • Şu konteynerlerde ne olduğunu biliyor musun?
  • Konteyner dolu.
  • Konteyner boş.
  • Ali konteyneri kazara vincinden düşürdü.

Konteyner anlamı, kısaca tanımı:

Taşıma : Taşımak işi.

Konteyner ev : Taşınır ev.

Deprem konteyneri : Doğal afet zamanlarında kullanılmak üzere gereksinim duyulabilecek çadır, battaniye, ilk yardım ve kurtarma malzemelerini barındıran, yerleşim merkezlerinde belirli noktalara konulan özel büyük dolap.

 

Ulus : Bartın iline bağlı ilçelerden biri. Millet.

Standart : Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural. Örnek veya temel olarak alınabilen, ölçün, ölçünlü. Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü, tek biçim. Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan, ölçün, ölçünlü.

Sahip : Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil.

Taşımacılık : İnsan, mal vb.nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınması işi, nakliyecilik, nakliyat, transport.

Sistem : Yol, yöntem. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Dizge. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Düzen.

Verimli : Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr. Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli. Çok yazan, velut.

Güvenli : Güven verici, emniyetli, emin.

Konteyner taşımacılığı : Deniz ve kara taşımacılığında malların çelik kaplarla taşınması.

Diğer dillerde Konteyner anlamı nedir?

İngilizce'de Konteyner ne demek? : n. container

Fransızca'da Konteyner : container [le]