Kurşun erimi nedir, Kurşun erimi ne demek

  • Merminin en çok ulaşabildiği uzaklık

Kurşun erimi anlamı, tanımı:

Kurşun : Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi. Bu elementten yapılmış. Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).

Mermi : Ateşli silahlarla atılan patlayıcı ve delici madde, kurşun.

Uzaklık : Uzak olma durumu, ıraklık. İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe.

En : Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime. Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret.

Çok : Aşırı bir biçimde. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı.