Kutsallaşmak nedir, Kutsallaşmak ne demek

  • Kutsal duruma gelmek

Kutsallaşmak anlamı, tanımı:

Kutsal : Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Gelme : Yetişme. Gelmiş olan. Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

Gelmek : Dayanmak, tahammül etmek. Mal olmak. Sonuç çıkmak. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Türemek. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Belli bir süre dolmak. Uygun düşmek. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Oturmaya, ziyarete gitmek. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Herhangi bir sırada bulunmak. Kazanılmak, sağlanılmak. Görünmek, sanılmak. Akmak. Başlamak, ortaya çıkmak. Olmak, -e uğramak. Düşmek, rast gelmek. İzlemek, takip etmek. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. İsabet etmek. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Kadar olmak. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Biriyle birlikte gitmek. Getirmek. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Ortaya çıkmak, doğmak. Çıkmak, yönelmek. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Belli bir zamana ulaşmak. Uymak. Katılmak, eklenmek. Ulaşmak, varmak. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil.

 

Diğer dillerde Kutsallaşmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kutsallaşmak ne demek? : (nesne almayan fiil)