Letting türkçesi Letting nedir

  • Bozma.
  • İzin verme.
  • Bırakma.
  • [#kira Kiralama].
  • Bir şeyin girmesine veya geçmesine izin verme.
  • Kiraya verme.

Letting ile ilgili cümleler

English: Ali doesn't see anything wrong with letting Mary learn to drive.
Turkish: Ali Mary'ye araba sürmeyi öğretmede hatalı bir şey görmüyor.

English: Ali thanked Mary for letting him use her computer.
Turkish: Ali Mary'ye ona bilgisayarını kullandırdığı için teşekkür etti.

English: Burak apologized to his daughter, Tugba, for not letting her go to the party.
Turkish: Burak partiye gitmesine izin vermediği için kızı Tuğba'dan özür diledi.

English: I wouldn't dream of letting you do that.
Turkish: Onu yapmana izin vereceğimi hayal bile etmezdim.

English: Don't make me regret letting your stay here.
Turkish: Burada kalmana izin verdiğime pişman etme.

Letting ingilizcede ne demek, Letting nerede nasıl kullanılır?

Letting escape : Kaçırma.

Letting free : Salıverme.

Letting go : Funda etme. Salıverme.

Letting out : Ses çıkarmak. Kiraya vermek. Gevşetmek (ip veya kablo veya vb'ni). Salıvermek. Genişletmek (elbiseyi). Koparmak. Azad etmek. Gevşetmek (ip veya kablo). Kira getirmek. Vermek.

Letting value : Kira bedeli.

Blood letting : Kan dökme. Kan alma. Damardan kan alma. Tıbbi amaçlarla kan boşaltılması. Katletme. Hacamat. Öldürme.

 

Bloodlettings : Kan alma (hastadan). Şiddetli tartışma. Kan dökme. Kan çekme. Katliam. (personel ve diğer kaynaklarda) kan kaybetme veya kaybı veya küçülmeye veya azaltmaya gitme. Personel sayısını düşürme. Damardan kan alma. Personel azaltımı. Kan çıkarma.

Reletting : Tekrar kiraya vermek.

Eyeletting : Bir deliğin etrafına madeni bilezik geçirme.

Inletting : Giriş yeri. Ağız. Koymak. Haliç. Körfez. Methal. Giriş noktası. Körfezcik. Giriş ağzı. Küçük körfez.

İngilizce Letting Türkçe anlamı, Letting eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Letting ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lettings : Kiralanmış daire.

Sublease : (kiracı) ev sahibi gibi kiraya vermek. Alt kira. Devren kira. Kiracıdan kiralama. Bir tutmanın bir taşınmaz mal üzerindeki halklarından bir bölümünü ya da hepsini bir başkasına aktarmasını olanaklı kılan tutmanlık sözleşmesi türü. Devren kiralama. Ev sahibi gibi kiraya vermek. Alttutmanlık. Kiracının malı başkasına kiraya vermesi. Kiracının kiralaması.

Renting : Bir kimsenin, iyesi bulunduğu taşınmazın kullanımını, belirli bir süreyle ve belirli bir para karşılığında bir başkasına bırakmasını anlatan ikili ilişki. Dağıtım. Yapımcılar ile oynatımcılar arasında aracılık yapan, oynatımcılara kiralamak üzere bir filmin dağıtım hakkını belirli bir süre için yapımcıdan satın alarak çalışan sinema işleyimi kolu. filmin yapımcıdan alınarak oynatımcıya kiralanması işi. Tutmanlık. Kira getirmek. Kira. Kiraya vermek. Kiralamak.

Bequeathment : Bağışlama. Bedelsiz verme. Bahşetme. Vasiyet yoluyla verme. Miras bırakma.

 

Rental : Bir filmin kiralanması için ödenen para. Kira. Kiralık. Kira bedeli. Kiralama tutarı. Kiralık araç. Kiralık evlerin listesi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kiralık teçhizat.

Leasing : Satış yerine uzun süreli kiralama yolu. Mali kiralama. Finansal kiralama. Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralayan tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında bir kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kiralananın ya olduğu gibi geri alınması ya da mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi işlemi. krş. kapalı uçlu kiralama, açık uçlu kiralama. Kira. Leasing. Kiralamak. İcare.

Demising : İntikal. Devir. Vefat. Bırakmak. Ölüm. Feragat etmek. Vasiyetle devretmek. Vefat etmek. Devretme.

Holding : Kira ile tutulmuş arazi. Yönetmeliğe aykırı olarak topun uzun bir süre oyuncunun ellerinde kalması. Tutma. Stok. Depolama. Tahvil. Hisse. Arsa. Arazi parçası. Edinç.

Bequeathal : Bahşetme. Bedelsiz verme. Bağışlama. Miras bırakma (mülk vs). Vasiyet yoluyla verme.

Dedition : Teslim. Feragat. Teslim etme.

Letting synonyms : rent a car, self drive, hire car, you drive, u drive, hirings, breaking, breakings, corruptions, cessions, endorsing, bungle, crossing out, cancellations, leasings, hire out, corrupting, charter, cession, changing, abandon, permitting, corruption, car rental, cancellation, abolishment, sanction, annulment, booking, cancelation, lease lend, disengagement, dismissals.