Liaises türkçesi Liaises nedir

  • İlişki kurmak.
  • Birlikte hareket etmek.

Liaises ingilizcede ne demek, Liaises nerede nasıl kullanılır?

Liaise : Birlikte hareket etmek. İlişki kurmak.

Liaised : İlişki kurmak. Birlikte hareket etmek.

Liaising : Birlikte hareket etme. Birlikte hareket etmek. İrtibat kurma. İlişki kurma. İlişki kurmak.

Liaison : İlişki. Münasebet. Birleştirme. Yasak aşk. İrtibat. Bağlantı. Evlilik dışı cinsel ilişki. Yemekte terbiye. Bitişme.

Liaison committee : İrtibat komitesi. İki grup veya komite arasında bağlantı kurmak için tasarlanmış olan komite. İrtibat kurulu.

Liaisons : Bağlantı. Terbiye (yemek). Birleştirme. İrtibat. Bitişme. Ulama. Evlilik dışı cinsel ilişki. Yemekte terbiye. Yasak aşk. İlişki.

Idf liaison unit for lebanon : Lübnan silahlı kuvvetlerine hizmet sağlayan israil askeri birimi. İsrail savunma kuvvetleri lübnan irtibat birliği.

Liabilities : Üstlenme. Bir şirketin veya kişinin borçları. Sorumluluk. Çevreye beklenmedik bir şekilde kirletici maddelerin serbest bırakılmasının neden olabileceği hasarlar (çevreyi koruma). Taahhüt. Pasif. Ödenecek borç. Borçlar toplamı. Sorumluluklar. Mesuliyet.

In liaison with : İle işbirliği içinde.

Liabilities to outsiders : Üçüncü şahıslara borçlar.

İngilizce Liaises Türkçe anlamı, Liaises eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Liaises ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Have intercourse with : İlişkiye girmek.

Get in touch : Bağlantıda oldu. Temasa geçti. Temasta olmak. Bağlantıda olmak. İletişim kurdu. İletişim halinde olmak. Temasa geçmek.

Concert : Kararlaştırmak. Planlamak. Birlik. Ses bütünlüğü. Konser. Uyum. Bir araya gelerek karar almak. Anlaşma. Ahenk. Elbirliği.

Familiarise : Herkese tanıtmak. Alıştırmak. Tanınmasına sebep olmak. Bilinen birşey yapmak. Reklam yapmak (ayrıca familiarize). Bir şeyleri iyi bilinir hale getirmek. Tanımak. Tanıtmak. Tanınmış olmasına sebep olmak.

Contact : Kontak. Temasa geçmek. Faktör xıı. Değdirme. Temas kurmak. Konuşmak. Bilgisayar, fizik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Bağ. Temas.

Affair : Olay. Vaka. Mesele. Gönül macerası. Hal. Şey. İlişki. Konu. Dalga. Sorun.

Act in unison : Beraber hareket etmek. Uyum içinde hareket etmek.

Familiarizes : (ortama vb) ısındırmak. Alıştırmak. Tanımak. Herkese tanıtmak. Tanıtmak.

Liaises synonyms : sexual relationship, inter group communication, liaise, take joint actions, bear on, have it off, enter into connections, familiarizing, liaising, familiarize, hook up, contacting, intimacy, line, liaised, involvement, connect, keep company with, affaire, amour, link, contacted, communication channel, get off with, concerting, get in touch with, channel, act in concert.