Mali sermaye nedir, Mali sermaye ne demek

Mali sermaye; İktisat alanında kullanılan bir terimdir.

İktisat terim anlamı:

Mali yatırıma konu olan hisse senedi, tahvil, bono ve kredi gibi finansal araçlardan oluşan sermaye.

Marksist yaklaşımda, bankaların denetiminde sanayicilerin hizmetinde olan sermaye.

Mali sermaye tanımı, anlamı

Serma : Soğuk

Mali : Mal ile ilgili. Parasal. Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili.

Sermaye : Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal. Genelev kadını. Varlık, servet. Konu.

Hisse senedi : Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, belgit, aksiyon. Anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge, belgit, aksiyon.

Mali yatırım : Paranın mali varlıklara yatırılarak söz konusu varlıkların mülkiyetinin el değiştirmesi. karşılığı mali sermaye.

Marksist : Marksçı.

Sanayici : Herhangi bir sanayi dalına yatırım yapmış olan ve o alanda iş gören kimse. Sanayiye önem veren.

Finansal : Mali.

Yaklaşım : Yaklaşma işi. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi.

 

Yatırım : Yatırma işi. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılmış olan davranış. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılmış olan yeni eklemeler, envestisman. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.

Denetim : Denetleme.

Finans : Para, mal. Mali işler.

Sanayi : Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.

Tahvil : Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde belirli oranlarda faiz getiren yazılı senet. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme.

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş. Bakım, özen, ihtimam.

Senedi : Ekmek tahtası.

Yatırı : Yıkılmış, kesilmiş, kuru kütük. Eğimli.

Yatır : Doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan kimsenin mezarı.

Sened : Dayanç, belgit.

Diğer dillerde Mali sermaye anlamı nedir?

İngilizce'de Mali sermaye ne demek ? : financial capital