Mali yatırım nedir, Mali yatırım ne demek

Mali yatırım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür.

İktisat terim anlamı:

Paranın mali varlıklara yatırılarak söz konusu varlıkların mülkiyetinin el değiştirmesi. karşılığı mali sermaye.

Mali yatırım anlamı, tanımı

Yatırı : Yıkılmış, kesilmiş, kuru kütük. Eğimli

Mali : Mal ile ilgili. Parasal. Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili.

Yatı : Gidilen yerde geceyi geçirme.

Yatır : Doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan kimsenin mezarı.

Yatırım : Yatırma işi. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılmış olan davranış. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılmış olan yeni eklemeler, envestisman. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.

Mali sermaye : Mali yatırıma konu olan hisse senedi, tahvil, bono ve kredi gibi finansal araçlardan oluşan sermaye. Marksist yaklaşımda, bankaların denetiminde sanayicilerin hizmetinde olan sermaye.

Mali varlık : Mevduat hesabı, nakit para, hisse senedi ve tahvil gibi her türlü taşınır değer.

Söz konusu : Sözü edilen, üzerinde konuşulan, bahis konusu, bahis mevzusu, mevzubahis.

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

 

Varlıklar : Bir tecimenin ya da ortaklığın para ile değerlendirilebilen malları ve haklarının toplamı. Bir tecimen ya da ortaklığın toplanabilecek alacaklarını da kapsamak üzere belirli bir süredeki taşınır ve durağan mallarının tümünün para olarak karşılanabilen değeri.

Mülkiyet : Sahiplik.

Mülkiye : Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı.

Sermaye : Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal. Genelev kadını. Varlık, servet. Konu.

Varlık : Var olma durumu, mevcudiyet. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Var olan her şey. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Önemli, yararlı, değerli şey. Ömür, hayat.

Mülki : Bir ülkeyle ilgili olan. Ülke yönetimine ilişkin. Asker sınıfı dışında kalan.

Konus : Koni, koni biçiminde olan. Işını belli bir sahaya düşürmede kullanılan delikli metal levha.

Değiş : Değme işi. Değişim.

Varlı : Varlıklı. [Bakınız: varlu]. Kars kenti, Digor ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Diğer dillerde Mali yatırım anlamı nedir?

İngilizce'de Mali yatırım ne demek ? : financial investment