Mazoşist nedir, Mazoşist ne demek

Mazoşist; bir ruh bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Özezer

Mazoşist hakkında bilgiler

Sadizm, karşısındaki kişiye acı vermek veya eziyet etmekten seksüel bir haz duymanın adıdır. Bu adın kaynağı, Fransız filozof ve sadistik öykü yazarı Marquis de Sade'den gelmektedir. Sadizm'in acıyı duyan taraf açısından karşıtı olan olgu ise mazoşizm olup kendisine acı verilmesinden, eziyet edilmesinden seksüel bir zevk alma duygusudur. Genellikle, dövülme, aşağılanma, bağlanma, işkence edilme, vb. seksüel fanteziler içerir. Bazen de kişilerden biri köle olur ve diğer kişi ona tasma takar. Bu isim ağırlıklı olarak mazoşist bir içeriği olan "Venus in Furs" romanıyla tanınan 19. yüzyıl yazarlarından Leopold von Sacher-Masoch'dan gelmektedir. Sadomazoşizm 19. yüzyılda çıkmış olmasına karşın günümüzde popüler olmuştur.

Marquis de sade'in adından alınmış olan "sadizm" ve sacher-masoch'un adına izafe edilen "mazohizm" sözcüklerinin her ikisinin de, aynı patolojik süreçte geliştiğinin ve sık sık birbirinin yerine geçtiğinin kabul edilmesinden dolayı, birlikte anılması tercih edilen bir davranış bozukluğu.

Mazoşist ile ilgili Cümleler

  • Ben bir mazoşistim.
  • Bir sadist acı vermekten; bir mazoşist onu almaktan hoşlanır.

Mazoşist anlamı, kısaca tanımı:

Özezer : Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan sapık kimse, mazoşist. Özezerlik sapıncı gösteren kimse, mazoşist.

Kişi : Eş, koca. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Vermek : Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Dayamak. Herhangi bir duruma yol açmak. Sahip olmasını sağlamak. Kazandırmak, katmak. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Satmak. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Tespit etmek. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak. Doğurmak. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Ayırmak, harcamak. Bırakmak veya bağışlamak. Ödemek. Yaymak. Ondan bilmek, atfetmek. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek.

Eziyet : Sıkıntı veya güçlük. Zulüm.

Seksüel : Cinsel.

Duyma : Duymak işi.

Fransız : Fransa'da yaşayan bir halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

Diğer dillerde Mazoşist anlamı nedir?

İngilizce'de Mazoşist ne demek? : n. masochist

Fransızca'da Mazoşist : masochiste

Almanca'da Mazoşist : n. Masochist

adj. masochistisch