Medials türkçesi Medials nedir

Medials ingilizcede ne demek, Medials nerede nasıl kullanılır?

Medial laparatomy : Karın çizgisinden bir kesi yapılarak karın boşluğuna girilmesi, mediyal laparotomi. Karın boşluğuna orta hattan girilmesi.

Medial laparotomy : Mediyal laparotomi. Karın boşluğuna orta hattan girilmesi.

Medial position : Mediyal pozisyon. Bacakların iç taraftan dışa doğru radyolojik görüntüsünün alınması.

Medial test : Ortanca sınaması.

Medial triangle : Ortalar üçgeni.

Arteria cecalis medialis : Arterya sekalis mediyalis. Atgillerde kıvrım bağırsağın, kör bağırsağa açılış yeri solunda a. ileocolica’dan ayrılan ve kör bağırsağın orta tarafını vaskularize eden atardamar.

Medial : Ortada. Ortaya değgin. Orta. Mediyal. Ortada olan. Ortaya ait. Vasat. Merkeze doğru. Ortalama.

Arteria circumflexa femoris medialis : Arterya sirkumfleksa femoris mediyalis. M. adductor'un kranyalinde a. femoralis'ten çıkan ve pelvisin tabanında alt kısımda seyrederek bu bölgedeki kasları vaskularize eden atardamar.

Arteria tibialis medialis : Arterya tibyalis mediyalis. Kanatlılarda a. poplitea'dan çıkarak krusun üst yan tarafındaki kasları vaskularize eden atardamar.

Medially : Ortadan. Ortada.

 

İngilizce Medials Türkçe anlamı, Medials eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Medials ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Between : Arasında. İla. Aralarında. Arasına. Arada. Araya. Ortasında.

Avg : Average (ortalama). Ort. Orta değer.

Clearest : Açık. Bütün. Berrak. Takıntısız. Bulutsuz. Kuşkusu olmayan. Tiz. Aşikar. Katışıksız. Belli.

Average : Ortalama olarak almak. Bir takımın attığı sayılar toplamından, yediği sayılar toplamının çıkarılması ile elde edilen sonuç. Belirli bir miktar tüketmek. Aritmetik ortalama. Bir kişiler, nesneler ya da özellikler dizisinin başta gelen ortak niteliğinin ya da eğiliminin sayılamasal ölçüsü.-. Ortalamasını bulmak. Vasati. Hasar. Bir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.

Evident : Meydanda. Aşikar. Vazıh. Belli. Gün gibi açık. Apaçık. Belirgin. Besbelli. Açık.

Media : Kitle iletişim araçları. Medya. Kitle iletişim aracı. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Orta had. Araçlar. Basın. Ortam.

Apparent : Belli. Aşikar. Besbelli. Açık. Kolaylıkla görülür. Belirgin. Görünüşte olan. Görünüşte. Bariz. Göze çarpan.

In between : Arada. Aradan. İkisi arasında. Arada aradan. Aralarında. Aralıkta. Arasındaki. Arasında.

 

Centrality : Merkezi pozisyon. Merkezde olma. Merkeziyet. Merkez odak.

Medials synonyms : fair average, unashamed, equated, bosomed, centripetal, borderline, medium, environment, parler, centring, center alignment, avarage, mean, c, meaner, par, in the middle, meanest, middle, halfway, centrum, center point, mesial, overt, centers, mediocre, medial, betwixt, centripetally, indifferent, fairest, upline, exposed.

Medials zıt anlamlı kelimeler, Medials kelime anlamı

Surgical : Cerrahiye ait. Cerrahi. Ameliyatlarda kullanılan. Ameliyatla yapılan. Cerrahi amaçlı. Ameliyat. Tıbbi. Sürjikal. Cerrah ve ameliyatla ilgili olan, şirurjikal.

Skilled : İşini iyi yapan. Vasıflı. Eli yatkın. Kalifiye. Yetişkin. Yetenekli. Teknik bilgisi iyi olan. Usta. Becerikli. Dirayetli.