Medical school türkçesi Medical school nedir

Medical school ile ilgili cümleler

English: Medical schools are expensive.
Turkish: Tıp fakülteleri pahalıdır.

English: I learned that in the first year of medical school.
Turkish: Bunu tıp okulunun ilk yılında öğrendim.

Medical school ingilizcede ne demek, Medical school nerede nasıl kullanılır?

Medical : İyileştirici. Medikal. Tedavi edici. Tıbbi muayene. Tıbba ait. Tıbbi. Tıp. Sağlık. Sıhhi.

School : Balık sürüsü. Ekol. Terbiye etmek. Okutmak. Eğitmek. Okul binası. Ders vermek. Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu. öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim topluluğu. bir bilim, felsefe ve sanat kolunda belirli nitelik ve özellikleri bulunan akım, biçim ve görüşe verilen ad. Eğitim, tiyatro alanlarında kullanılır. Birdem.

Medical act : Tıbbi fiil. Muayene, tanı, tedavi gibi tıbbi uygulamaların hukuksal olarak ifadesi.

Medical advice : Doktor tavsiyesi. Sağlık öğüdü. Sağlık konusunda öğüt.

Medical aid : Tıbbi yardım.

Medical assistant : Sağlık memuru. Tıp asistanı.

İngilizce Medical school Türkçe anlamı, Medical school eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Medical school ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

School of medicine : Tıp bilimyurdu. Tıp fakültesi. Öğrencilerin doktor olmayı öğrendikleri okul.