Mevlevilik nedir, Mevlevilik ne demek

Mevlevilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Mevlâna Celâlettin Rumi'nin görüşlerine dayanan ve oğlu tarafından kurulan tarikat

Mevlevilik anlamı, kısaca tanımı:

Mevlevi : Mevlevilik tarikatına bağlı kimse.

Mevla : Tanrı. Efendi, sahip, malik.

Celal : Öfke, kızgınlık. Büyüklük, ululuk.

Rumi : Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan. Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin. Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme.

Görüş : Gözle bir şeyi algılama yetisi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Görme işi. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yön, yan, doğrultu. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Tarikat : Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri.

 

Diğer dillerde Mevlevilik anlamı nedir?

İngilizce'de Mevlevilik ne demek? : 1. Mevlevi teachings and practices. 2. being a Mevlevi. 3. the Mevlevi order of dervishes.