Nüfus cüzdanı nedir, Nüfus cüzdanı ne demek

  • Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kâğıdı, kafa koçanı, nüfus kâğıdı, nüfus tezkeresi

Nüfus cüzdanı anlamı, tanımı:

Kimlik : Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü. Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü. Kişinin kim olduğunu tanıtan belge, kimlik belgesi, tanıtma kartı, hüviyet.

Nüfus : Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon. Kişi.

Cüzdan : Bir kimsenin kimliğini bildirmek için resmî bir yerden kendisine verilen, cep defteri biçimindeki belge. Para, kâğıt vb. koymaya yarayan küçük çanta.

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet.

Vatandaş : Yurttaş.

Devlet : Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Büyüklük, mevki.

Kişisel : Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî.

 

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Nüfus cüzdanı ile ilgili Cümleler

  • Nüfus cüzdanına göre cinsiyeti erkekti.
  • Lütfen bana nüfus cüzdanını ya da pasaportunu göster!
  • Bu ay nüfus cüzdanımı, pasaportumu ve sürücü ehliyetimi yenilemeliyim.
  • Ali nüfus cüzdanını bulamadı.
  • Nüfus cüzdanına bakarsan cinsiyeti erkekti.
  • Nüfus cüzdanının nerede olduğuna dair bir fikrin var mı?

Diğer dillerde Nüfus cüzdanı anlamı nedir?

Rusça'da Nüfus cüzdanı : n. паспорт (M)

adj. паспортный