Saygı nedir "Saygı" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu, // Özellikle ahlak değerlerine karşı duyulur. Ahlak felsefesinde Kant'la ön...

 
 
 

Saygı duruşu nedir ne demek

Saygı duruşu nedir Saygı : Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, iht...

Saygılı nedir ne demek

Saygılı nedir Saygılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Saygılı" ile ilgili cümle örnekleri Saygılı isminin anlamı, Saygılı ne demek: Erkek ismi olarak; Saygı duyan, saygı gösteren. Gezilecek görülecek bir yer, ş...

Saygın nedir Saygın; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Saygın" ile ilgili cümleler Saygın isminin anlamı, Saygın ne demek: Erkek ismi olarak; Saygı gören, sayılan, hatırlı. Kız ismi olarak; Saygı gören, sayılan, ...

Saygınlık fiyatlandırması nedir ne demek

Saygınlık fiyatlandırması nedir Saygınlık fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tüketicilerin piyasada satılan malın fiyat ve kalitesi arasında tek yönlü doğrudan bir ilişkinin olduğuna inandığı durumda, malın...

Saygınlık sınırı nedir ne demek

Saygınlık sınırı nedir Saygınlık sınırı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özel ve kişisel konuları araştıran doğrudan yordamlarda karşılaşılan, toplumun törel değerileriyle bağdaşmayan davranış ve eğilimleri...

Saygısızca nedir ne demek

Saygısızca nedir Saygısızca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Saygısızca" ile ilgili cümle örnekleri Saygısız : Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz. Saygı : Başkalarını rahatsız etmekten çekinme d...

Saygı çoğulu nedir ne demek

Saygı çoğulu nedir Saygı çoğulu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Saygı göstermiş olmak için kullanılan "sen" yerime sis, "o" yerine kendileri gibi çoğul şekillerine denir. Çoğu : Bir şeyin büyük bölümü. Çok...

Saygı çokluğu nedir ne demek

Saygı çokluğu nedir Teknik terim anlamı: Aslında tek bir varlığı gösterdiği hâlde, anlatıma saygı, nezaket ve alçak gönüllülük (tevazu) inceliği katmak üzere kullanılan çokluk biçimi: Bana bu konuda bir yardım lûtfeder misiniz?(lûtfeder misin...

Saygıdeğer nedir ne demek

Saygıdeğer nedir Saygıdeğer; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Saygı : Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikka...

Saygılıca nedir ne demek

Saygılıca nedir Saygılıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Saygı : Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi d...

Saygınlık nedir ne demek

Saygınlık nedir "Saygınlık" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: i'tibâr. ~ betisi: i'tibâr mektûbu. ~ vekilliği: i'tibâr emri. Sosyoloji'deki anlamı: Bir bireye ya da bir toplumsal kümeye başka birey ya da kümelerle olan ilişk...

Saygınlık ilintili soru nedir ne demek

Saygınlık ilintili soru nedir Saygınlık ilintili soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kişileri olduklarından daha üstün, beklenene daha uygun görünmeye yönelten yanlı soru. İlinti : İki şey arasında ilgi, ilişki. ...

Saygısız nedir ne demek

Saygısız nedir Saygısız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Saygısız" ile ilgili cümle Saygı : Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü d...

Saygısızlık nedir ne demek

Saygısızlık nedir "Saygısızlık" ile ilgili cümleler Saygısızlık etmek : Saygısızca davranışta bulunmak veya söz sarf etmek. Saygısız : Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz. Saygı : Başkalarını rahatsız etmekten çekinme du...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim