Yaratı nedir Bilimsel terim anlamı: İnsanoğlunun, yaratıcısı olduğu kültür ürün ve olaylarına dayanarak oluşturduğu, daha önceleri benzeri bulunma...

 
 
 

Yaratıcı anlatım nedir ne demek

Yaratıcı anlatım nedir Yaratıcı anlatım; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Dil, resim, plastik, müzik ya da oyun gibi alg...

Yaratıcı coğrafya nedir ne demek

Yaratıcı coğrafya nedir Yaratıcı coğrafya; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Birbirinden çok uzaktaki yerle...

Yaratıcı düşleme nedir ne demek

Yaratıcı düşleme nedir Yaratıcı düşleme; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Sorunların çelişen, çatışan yanlarını uzlaştır...

Yaratıcı düşünü nedir ne demek

Yaratıcı düşünü nedir Teknik terim anlamı: Bir şeyden daha iyi yararlanma ya da ortaya yeni bir şey koyma için, var olan itici ve yöneltici düşünü. Düşünü ...

Yaratıcı etkinlik nedir ne demek

Yaratıcı etkinlik nedir Yaratıcı etkinlik; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Yeni ilgilerin belirmesine ya da düşünme ve ö...

Yaratıcı imge nedir ne demek

Yaratıcı imge nedir Yaratıcı imge; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Zihinde yepyeni imgeler yaratma yetisi. İmge : Zihinde ...

Yaratıcı yaşantı nedir ne demek

Yaratıcı yaşantı nedir Yaratıcı yaşantı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Güzel sanat eserlerini, ilgili yordamları kull...

Yaratıcılar sineması nedir ne demek

Yaratıcılar sineması nedir Yaratıcılar sineması; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin oyunluğundan kur...

Yaratıcılık nedir ne demek

Yaratıcılık nedir "Yaratıcılık" ile ilgili cümle örnekleri Yaratıcılık, kendini [#anlatmasının değişik yollarından biridir. Yaratıcılığı arttırmak için...

Yaratıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaratık. Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Dert, üzüntü, acı. Bir şeyin ...

Yaratılabilme nedir ne demek

Yaratılabilme nedir Yaratılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin k...

Yaratılacak yapıtlar nedir ne demek

Yaratılacak yapıtlar nedir Teknik terim anlamı: Bağımsız olarak ya da bir sözleşme uyarınca hazırlığı yapılmış ve yazılmasını bekleyen yapıtlar. Yapı : Barınmak...

Yaratılınmak nedir ne demek

Yaratılınmak nedir Teknik terim anlamı: Yaradılmak. Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Dert, üzüntü, acı. Bir şeyin iç...

Yaratılma nedir ne demek

Yaratılma nedir "Yaratılma" ile ilgili cümleler Yaratı : Yaratım. Yaratılmak : Yaratma işine konu olmak. Yaratılmak işi "O hâlde, insanın yaratılması...

Yaratım nedir Yaratı : Yaratım. Yaratımcı : Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör. Yetenek : Bir duruma uyma konusunda org...

Yaratımcılık nedir ne demek

Yaratımcılık nedir Yaratımcılık; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sosyoloji'deki teri...

Yaratış nedir ne demek

Yaratış nedir Bilimsel terim anlamı: Kendine özgü bir anlatımla bir yapıt ortaya koyma. bk. buluş. Osmanlıca Yaratış ne demek? Yaratış Osmanlıca'da...

Yaratıverme nedir ne demek

Yaratıverme nedir Yaratıverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kes...

Halk yaratısı nedir ne demek

Halk yaratısı nedir Halk yaratısı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkın, halkbilimsel ürün ve olaylara day...

Kişisel yaratı nedir ne demek

Kişisel yaratı nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın bir kişi tarafından ortaya konulması. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. ...

Yaratıcı nedir ne demek

Yaratıcı nedir Yaratıcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yaratıcı" ile ilgili cümle örnekleri Bilgisayar Terimi olarak keli...

Yaratıcı bellek nedir ne demek

Yaratıcı bellek nedir Yaratıcı bellek; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Öğrenilen parçaları ve ayrıntıları yeni bütünler...

Yaratıcı çalışma nedir ne demek

Yaratıcı çalışma nedir Yaratıcı çalışma; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsan çalışmasının gereçlerde, bilimde, ...

Yaratıcı düşünme nedir ne demek

Yaratıcı düşünme nedir Yaratıcı düşünme; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Buluşçu, yenilik arayan ya da esk...

Yaratıcı düşünü çalışması nedir ne demek

Yaratıcı düşünü çalışması nedir Teknik terim anlamı: Ortaya bir yapıt koyucu nitelikte ve bu amaçla yapılan çalışma. Çalı : Böğürtlen, ahududu gibi küçük, dalları di...

Yaratıcı güç nedir ne demek

Yaratıcı güç nedir Teknik terim anlamı: Yeni bir sonuca varmak amacıyla gösterilen çaba. Güç : Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya ...

Yaratıcı kütüğe yazım nedir ne demek

Yaratıcı kütüğe yazım nedir Teknik terim anlamı: Kütüğe yazımın bir hakkın doğmasını sağlaması. Kütüğe yazım : Tescil, ~arancı (dilemi): tescil da'vâsı Yara : Ke...

Yaratıcı yıkım nedir ne demek

Yaratıcı yıkım nedir Yaratıcı yıkım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yenilikçi yeni küçük ve orta ölçekli firmaların eşan...

Yaratıcılar siyasası nedir ne demek

Yaratıcılar siyasası nedir Yaratıcılar siyasası; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yalnız yaratıcılar sinemas...

Yaratıg nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaratık. Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Dert, üzüntü, acı. Bir şeyin ...

Yaratık nedir "Yaratık" ile ilgili cümle Yaratı : Yaratım. Canlı : Güçlü, etkili. Canlı yayın. Canı olan, diri, yaşayan. Hareketli, hayat dolu, din...

Yaratılabilmek nedir ne demek

Yaratılabilmek nedir Yaratılabilme : Yaratılabilmek işi Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Dert, üzüntü, acı. Bir şeyin ...

Yaratılan hava nedir ne demek

Yaratılan hava nedir Yaratılan hava; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Bir oyunun anlamını belirten tinsel durum. Hava : Ha...

Yaratılış nedir ne demek

Yaratılış nedir Yaratı : Yaratım. Yaratılma : Yaratılmak işi. Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah...

Yaratılmak nedir ne demek

Yaratılmak nedir "Yaratılmak" ile ilgili cümle örnekleri Yaratılma : Yaratılmak işi. Yaratı : Yaratım. Yaratma : Yaratmak işi. Konu : Üzerinde konuşul...

Yaratımcı nedir ne demek

Yaratımcı nedir Yaratım : Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, yaratı, kreasyon. Yaratı : Yaratım. Yetenek : Kişinin kalıtıma dayanan ve öğ...

Yaratımsal nedir ne demek

Yaratımsal nedir Yaratımsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kes...

Yaratışçılık nedir ne demek

Yaratışçılık nedir Yaratışçılık; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İzlenimcilik akımının İspanya'da aldığı biçimlerden biri...

Giysi yaratıcısı nedir ne demek

Giysi yaratıcısı nedir Giysi yaratıcısı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Giysi örnekleri çizen, yeni gi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim