Nefes borusu nedir, Nefes borusu ne demek

Nefes borusu; bir anatomi terimidir.

Nefes borusu hakkında bilgiler

Nefes borusu (soluk borusu) vücutta solunan havanın geçtiği, boru şeklinde bir organdır. Omurgalılarda trakea havanın boğazdan akciğerlere geçişini sağlarken, omurgasızlarda dışarıdaki havayı doğrudan iç dokulara ulaştırır.

Soluk borusu, gırtlağın altındadır, on iki santimetre boyundadır.(Yani çok uzun değildir.) Altıncı boyun omuru hizasında gırtlaktan başlar. Dördüncü sırt omurunda ikiye ayrılarak bronşları yapar. Arkası düz silindirik bir borudur. Arka duvarı zardan, diğer duvarları yarım halka biçiminde üst üste dizilmiş kıkırdaklar, kas ve zardan yapılıdır. Soluk borusunun içini örten mukoza hava ile gelen küçük yabancı cisimlerin dışarıya atılması için, titrek tüylü hücrelerle döşelidir .Bronşlar, soluk borusunun ikiye ayrılmasından doğanlar, soluk borusunun yapısındadırlar, yalnız kıkırdakları daha düzensizdir. Her biri bir akciğere girer, sağ bronş daha ince, daha kalın daha kısa daha diktir; sol bronş daha ince, daha uzun ve daha yataydır. Bronşlar akciğerde ince dalcıklara ayrılırlar. Akciğer, göğüs boşluğunda sağ ve solda iki tanedir. Sağ akciğer, üç sol akciğer iki lobludur. Her akciğer tabanı diyaframda olan birer yarı koni biçimindedir. Dış ve iç iki yüz bir taban bir de tepeleri vardır. Akciğere giren çıkan yapılar iç yüzün ortasından girerler. Buraya akciğer atardamarları, akciğer toplardamarları, akkar yolları ,sinirler girer ve çıkarlar. Bronşlar içi hava ile dolu alveol denen keseciklerde biterler. Bu keseciklerin duvarlarında kılcal damarlar yayılır. Plevra, akciğerin dış yüzü ile diyafrağmanın üst yüzünü arasız örten seröz bir zardır. İç ve dış iki yaprağı arasında plevra boşluğu adı altında nemli ve kaygan boşluk vardır. Böylece, akciğerin solunum sırasında şişip küçülmesi kolaylıkla sağlanmış olur.

 

Nefes borusu anlamı, kısaca tanımı:

Soluk : Ciğerlere hava alıp verme. Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, nefes. Tarz. Rengi kaybolmuş, matlaşmış (nesne). Rengi atmış olan, solmuş, uçuk. Parlaklığını, gücünü yitirmiş (ışık).

Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir.

Nefes : Soluk. Sigara, pipo içilirken içe çekilen duman. Canlılık, hayat belirtisi. Bektaşi ve Alevilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılmış şiir. Şifa amacıyla hastaya okunan dua.

 

Vücut : Var olma, varlık. İnsan veya hayvan gövdesi, beden.

Havan : Tütün kıyma makinesi. Havan topu. İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılmış olan kap.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Omurgalılar : Memelileri, kuşları, amfibyumları, sürüngenleri, yuvarlak ağızlıları ve balıkları içine alan hayvanlar âlemi (Vertebrata).

Trake : Eklem bacaklılarda bulunan özel solunum kanalları. Soluk borusu.

Boğaz : Yiyeceği içeceği sağlanan kimse. Yedirip içirme yükümü, iaşe. İki dağ arasında dar geçit. Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm. İki kara arasındaki dar deniz. Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak. Yeme içme.

Akciğer : Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

Soluk borusu : Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru, nefes borusu.

Diğer dillerde Nefes borusu anlamı nedir?

İngilizce'de Nefes borusu ne demek? : n. trachea, air tube, windpipe, pipe

Fransızca'da Nefes borusu : trachée [la]

Almanca'da Nefes borusu : n. Luftröhre

Rusça'da Nefes borusu : n. трахея (F)