Olasılık hesabı nedir, Olasılık hesabı ne demek

Olasılık hesabı; bir matematik terimidir.

  • Bir olayın gerçekleşme ihtimalinin yüzdesini bulmaya yarayan kuralları inceleyen matematik dalı, ihtimaliyet hesabı, ihtimaller hesabı

Olasılık hesabı tanımı, anlamı:

Olasılık : O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal.

Olasılı : Belkili. Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel.

Olası : Mümkün. Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Bulma : Bulmak işi.

Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam.

İnce : Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Ayrıntılı. Zayıf. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Hafif, gücü az. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Taneleri ufak, iri karşıtı.

 

Matematik : Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı. Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.

Diğer dillerde Olasılık hesabı anlamı nedir?

İngilizce'de Olasılık hesabı ne demek? : n. probability calculus

Almanca'da Olasılık hesabı : n. Wahrscheinlichkeitsrechnung