Outspokenness türkçesi Outspokenness nedir

Outspokenness ingilizcede ne demek, Outspokenness nerede nasıl kullanılır?

Outspoken : Toksözlü. Lafını sakınmayan. Samimi. Açık. Dobra. Açıksözlü. Lafını esirgemez. İçten. Açık sözlü. Dobra dobra konuşan.

Outspokenly : Açıkça. Açık açık.

İngilizce Outspokenness Türkçe anlamı, Outspokenness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Outspokenness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Artlessness : Doğallık. Saflık. Açık sözlü. Hilesizlik. Kabalık. İçtenlik. Hilesiz olma. Beceriksizlik. Sanatsızlık.

Plainness : Düzlük. Yalınlık. Sadelik. Çirkinlik. Gösterişsizlik. Açıklık.

Actualness : Gerçekçilik. Şimdiki zamanda var olma durumu. Anlamlı olma. Doğruluk. Hakikilik.

Bluffness : İçtenlik. Kaba sabalık. Hoşnutluk veren içtenlik. İyi niyetli samimiyet.

Candidnesses : Doğruluk. Dürüstlük. İçtenlik. Açıklık.

Chumminess : Samimi arkadaşlık. Yakın arkadaşlık. Yakınlık.

Coziness : Sıcaklık. Rahatlık. Konfor. Hoşluk.

Candidness : Asıl fikrini söyleme. Dürüstlük. Açık yüreklilik. Doğruluk. Bönlük. İçtenlik. Önyargısız olma. Açık ve içten olma. Riyasızlık.

Bona fides : İyiye çekme. Hüsnüniyet. İyi niyet.

 

Plainspokenness : Patavatsızlık. Lafını sakınmama.

Outspokenness synonyms : ingenuousness, candors, straightforwardness, expansiveness, frankness, openness, amicability, candour, openheartedness, freedom, roundness, earnestness, camaraderie, communicativeness, bluntness, candor, candours, cordiality, cosiness, freedoms, affableness, conciseness.

Outspokenness zıt anlamlı kelimeler, Outspokenness kelime anlamı

Outspokenness antonyms : uncommunicativeness.