Rachides türkçesi Rachides nedir

Rachides ingilizcede ne demek, Rachides nerede nasıl kullanılır?

Rachidial : Raşidyen.

Arachidic : Araşit aside ait (kimya). Araşit asitle ilgili.

Arachidic acid : Araşit asit. Araşidik asit. Yirmi karbonlu doymuş yağ asidi, araşik asit, eikosanoik asit.

Arachidonic acid : Prostaglandin ve prostasiklinlerin öncüsü olan ve memelilerin büyümesi için gerekli olan bir yağ asidi. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Hücre zarı fosfolipitleri üzerine fosfolipazların etkisiyle oluşan ve prostoglandinler, tromboksanlar, lökotrienler ve prostasiklinlerin öncüsü olan yirmi karbonlu dört çift bağ içeren doymamış ve esansiyel bir yağ asidi. İnsan beslenmesinde esansiyel olan, yapısında dört çift bağ bulunan 20 karbonlu doymamış bir yağ asidi. Arahidonik asit. Araşidonik asit.

Rachialgia : Raşialji.

Abrachia : Abrahi. Ön ameli. Abraki. Kolsuzluk.

Rachitic : Raşitizmle ilgili olan. raşitizm gösteren. raşitizm’e benzeyen. raşitizmin neden olduğu. Raşitik.

Abrachiocephalia : Abrakiyosefali. Baş ve kolların doğuştan olmaması durumu.

Rachitome : Raşitom.

Rachioplegia : Omurga felci. Raşiopleji. Raşiyopleji.

İngilizce Rachides Türkçe anlamı, Rachides eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Rachides ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Vertebras : Omur.

Center line : Orta çizgi. Eksen çizgisi. Aks. Michigan eyaletinde şehir. Merkez hattı. Yarışlığın ya da yarışlık yaygısının ortasından geçen çizgi.

Pivot : Mile geçirmek. Dönüş sırasında yerden kesilmeyen ayak. Dönmek. Mil üzerine yerleştirmek. Oyuncunun, bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi. Dönüş. Çark etmek. Bir eksen çevresinde dönmek. Eksen etrafında dönmek.

Spines : Filiz. Kılçık. İğne. Kitap sırtı. Diken. Sürgün. İrade.

Spina : Spina. Sırt kemiği. Diken, kılçık, ucu sivri, dikensi çıkıntı. Diken.

Axle : Dingil. Makara zıvanası. Aks. Mil. Tekerlek, yuvgu, çark vb. nin özeklerinden geçen çubuk. Şaft.

Axial : Eksenel. Eksen ile ilgili. Aksiyal dip yatağı. Aksiyel. Eksensel. Aksiyal. Eksenle ilgili.

Spinals : Omura ilişkin. Belkemiğine ait. Omurgaya ilişkin.

Pivotal : Mihvere ait. En önemli. Çok önemli. Odak. Esas. Eksensel. Merkezi. Mile ait. Asıl.

Rachides synonyms : pintle, back bone, backbone, rachis, vertebral column, centre line, keel, spinal, columna vertebralis, centerline, avitaminosis, hypovitaminosis, spindle, backbones, hide, rickets, spinal coloumn, orthopedics, carinas, orthopaedics, basis, rhachis, centreline, axes, axis, keels, axises, chine, spinal column, spine, chines, fell, carina.