Radikalizm nedir, Radikalizm ne demek

Radikalizm; felsefe, toplum bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Köktencilik

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: köktencilik]

Radikalizm hakkında bilgiler

Radikalizm veya köktencilik; köktenci yöntemlerle değerler sistemi ve devrimsel yollar çerçevesinde toplumsal değişim ve toplumsal yapılara odaklanan siyasi ilkeleri savunur. Latince "kök" anlamına gelen radix sözcüğünden türemiştir. Kullanımı toplumsal düzeni büyük oranda etkileyen değişimler içeren aşırı siyasi reformlar üretmeye çalışmak veya bunları desteklemek. Radikalizm başlı başına aşırı bir siyasi görüşe inanmak veya aşırı bir siyasi görüşü desteklemek olabileceği gibi, aşırı olmayan veya aşırı bir görüş olarak doğmamış bir siyasi düşünceyi aşırı unsurlarla yeniden ele almak olabilir. Aşırılık anlayışı subjektif olabileceği için radikalizm görüşü de subjektif olabilir.

Ondokuzuncu yüzyıl Siyasal Bilimi Ansiklopedisi (1881, 1889) radikalizmi şu şekilde tarif ediyor:"radikalizm ilkelerinden ziyade uygulamaları ile karakterizedir".

Radikalizm anlamı, kısaca tanımı:

Radikal : Kökten. Köktenci.

Radika : Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale).

 

Köktencilik : Yaşama biçimlerini, yaşama ilişkilerini eleştirip kökten değiştirme eğiliminde sonuna kadar giden görüş. Ele alınan konunun temel nedenlerine, köklerine kadar inen düşünce biçimi, radikalizm. Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm. Kurulu düzenin temellerine yönelik toplumsal ve ekonomik değiştirmelerden yana olan tutum veya öğreti, radikalizm.

Köktenci : Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı olan, radikal.

Yöntem : Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

Değer : Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.

Sistem : Dizge. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Düzen. Model, tip. Yol, yöntem.

 

Devrim : İnkılap. Çevrilme, katlanma, bükülme. İhtilal. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik.

Çerçeve : Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç. Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan. Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık. Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık.

Diğer dillerde Radikalizm anlamı nedir?

Almanca'da Radikalizm : n. Radikalismus

Rusça'da Radikalizm : n. радикализм (M)