Salto nedir, Salto ne demek

Salto; bir spor terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

  • Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
  • Havada takla.
  • Vücudun, ayakta duruştan yerinde ya da koşarak hız alıp sıçramasıyla, ellere dayanmadan havada enine ya da derinliğine ekseninde öne - arkaya - yana bir takla atarak ayaküstü gelmesi.
  • Yerde, yüksek bir araçtan aşağı ya da bir araçtan bu yolla aşma biçiminde uygulanan türleri vardır.

Salto hakkında bilgiler

Salto (İtalyanca: salto; sıçrama, atlama - Latince: saltum; sıçramak ), bir kişinin vücudu ile ayakları başının üzerinden geçerek 360 ° döndüğü bir akrobatik harekettir. Salto ileriye, geriye veya yanlara da yapılabilir ve havada veya yerde uygulanabilir. Yerde gerçekleştirildiği zaman yuvarlanma olarak adlandırılır.

Salto kısaca anlamı, tanımı:

Salto atmak : Rakibe salto oyunu uygulamak.

Beden : Kale duvarı. Giysilerde ölçü. Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut. Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde.

Birlik : Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Bir arada olma durumu, vahdet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.

 

Savurma : Kol, bacak vb. vücut bölümlerinin ağırlıklarından yararlanarak omuz ve uyluk eklemleri çevresinde türlü yönlere doğru hızla çevirme. Savurmak işi.

Devir : Dönme, dönüş. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılmış olan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi. Aktarılma. Dolaşma.

Bastırma : Bastırmak işi.

Biçim : Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

 

Güreş : Belli kurallar içinde, güç kullanarak iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması.

Sıçrama : Sıçramak işi. Ayaklarla, birdenbire yeri teperek kısa süre havaya yükselme.

Diğer dillerde Salto anlamı nedir?

İngilizce'de Salto ne demek? : n. (Sports) somersault or flip performed high in the air in which the feet go up over the head and the body revolves around the waist

n. somersault, flip performed in the air, rolling over on the ground

n. Salto, city in Uruguay

Rusça'da Salto : n. сальто (N)