Shift türkçesi Shift nedir

 • Yönü değişmek (rüzgarın).
 • Vardiya.
 • Bahane.
 • Yerini değiştirmek.
 • Yer değiştirme.
 • Değişme.
 • Değişiklik.
 • (araçtaki yük) bir tarafa kaymak.
 • Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır.
 • Tıkınmak.
 • Kadın iç gömleği.
 • Mesai.
 • Değiştirme.
 • Kaçamak cevap vermek.
 • Kaydırma.
 • Değiştirmek.
 • Rotasyon.
 • Ekip.
 • Kaçamak.
 • Ötelemek.
 • Çare.
 • Devirmek (içki).
 • Kombinezon.
 • Geçirmek (bir yerden başka bir yere).
 • Çözüm.
 • Değişmek.
 • Bir bilgi birimindeki öğeleri (ikilleri, sayamakları, damgaları) sola ya da sağa doğru taşıma, bk. aritmetiksel kaydırma, mantıksal kaydırma.
 • Çalışma grubu.

Shift ile ilgili cümleler

English: Ali is on the night shift this week.
Turkish: Ali bu hafta gece vardiyasında.

English: Ali is on the day shift this month.
Turkish: Ali bu ay gündüz vardiyasında.

English: Have you ever driven with a standard shift transmission?
Turkish: Sen hiç manuel araba sürdün mü?

English: Freddy's been working the graveyard shift the past month, so he hasn't been able to see any of his friends who work normal hours.
Turkish: Freddy geçen ay mezarlıkta vardiyalı olarak çalışıyordu, bu yüzden normal saatlerde çalışan arkadaşlarından herhangi birini göremiyordu.

English: Ali finishes his shift at 2:30.
Turkish: Ali vardiyasını saat 02.30'da bitirir.

 

Shift ingilizcede ne demek, Shift nerede nasıl kullanılır?

Shift accord : Takım sözleşmesi. Bir takım adına işçilerden birinin takım kılavuzu olarak işverenle yaptığı yazılı sözleşme.

Shift away : Kaçıp gitmek. Sıvışmak.

Shift boss : Vardiya şefi. Döney başı.

Shift cells : Hücreleri ötele. Hücreleri kaydır.

Shift cells down : Hücreleri aşağı kaydır. Hücreleri alta kaydır. Hücreleri aşağı ötele.

Shift cells left : Hücreleri sola ötele. Hücreleri sola kaydır.

Shift for oneself : Başının çaresine bakmak. Kendini geçindirmek.

Shift down and move : Aşağı ötele ve taşı.

Shift cells right : Hücreleri sağa kaydır. Hücreleri sağa ötele.

Shift cells up : Hücreleri yukarı ötele. Hücreleri yukarı sürükle. Hücreleri yukarı kaydır. Hücreleri üste kaydır.

İngilizce Shift Türkçe anlamı, Shift eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Shift ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Amending : Düzeltmek. İyileşmek. Düzelmek. İyileştirmek. Değiştirmek (kanun vb).

Push off : Siktir olup gitmek. Basıp gitmek. Elden çıkarmak. Satmak. Çekip gitmek. (kayık) avara etmek. Defolmak. Avara etmek.

Changeovers : Konum değiştirmek. Devralma. Geçiş (bir uygulamadan başka bir uygulamaya). Köklü değişim. Aktarma. Yöntem değiştirme. Kale değişimi. Geçiş. Büyük değişiklik.

Outfits : Araç gereç. Gereçler. Malzeme. Birlik. Donatım. Aletler. Takım donatısı. Teçhiz etmek. Donatma.

Denouements : Son. Netice. Akıbet. Sonuç.

Formula : Kaide. Kalıp. Bir kavram, işlem ya da değerin simgesel anlatımı ya da eşitliği. Kural. Tertip. Boş ve anlamsız sözcükler. Yazım. Bağıntı. Denklem.

 

Break : Tan. Kırılma. Kesme. Sınmak. Yakın dövüşü bırakmak. Kırılmak. Teneffüs. Kaçmak. Yarmak. Fırlamak.

Battens : Tirizlerle. Sırtından geçinmek. Semirmek. Şişmanlamak. Sağlamlaştırmak. Sağlama almak.

Casually : Raslantı sonucu olarak. Sıradan. Rastlantı sonucu olarak. Gündelik. Gelişigüzel biçimde. Gelişigüzel bir biçimde. Dikkat etmeden. Günlük. Üstünkörü.

Counterchange : Karşılıklı değiştirmek. Renk ile çeşitlendirmek. Yer değiştirilmesine neden olmak. Değiş tokuş etmek. Yerlerini değiştirmek. Renklendirmek. Çeşitlendirmek.

Shift synonyms : ending, excuse, turning motion, petticoats, batten, study group, displace, expediency, alteration, dislocation, egresses, guise, engorging, blowing hot and cold, shifts, blind, chopping, modify, lingerie, plea, switching, engorges, postpone, chop about, commutations, postpones, busy hours, interchanges, amendment, brigade, platooning, healers, corrective.

Shift zıt anlamlı kelimeler, Shift kelime anlamı

Back : Arka. Arkasını imzalamak. Ayak arkası. Geride. Arkaya. Geçmişe. Arka çıkmak. Kasalı çalgılarda kasanın arka tarafında kalan ve genellikle birbirine yapıştırılmış iki simetrik parçadan oluşan ağaç tabakası. Arkalık. Savunucu.

Veer : Saptırmak. Döndürmek. Dönmek. Yön değiştirme. Çevirmek. Dümen kırmak. Yön değiştirmek. Değişmek. Sapmak. Döndürme.

Strengthening : Sağlamlaştırma. Teyit. Yükseltme. Güçlendirici. Takviye etme. Pekiştirme. Güçlendirme. Tahkim. Takviye.

Shift antonyms : weakening.

Shift ingilizce tanımı, definition of Shift

Shift kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To divide. To apportion. To distribute. To divide. To distribute. The act of shifting.