Showmen türkçesi Showmen nedir

  • İlgi çekmeye çalışan kimse.
  • Eğlence hazırlayan kimse.
  • Etkili konuşmacı.
  • Şovmen.

Showmen ingilizcede ne demek, Showmen nerede nasıl kullanılır?

Showme : Göster.

Showman : İlgi çekmeye çalışan kimse. Şovmen. Eğlence hazırlayan kimse. Etkili konuşmacı.

Showmanship : Gösterişçilik. Gösteri sanatı. Şovmenlik.

Performing animals showman : Eğitilmiş ve özel olarak yetiştirilmiş hayvanlara çeşitli numaralar yaptıran kişi. Eğitilmiş hayvanlar göstericisi.

Puppet showman : Kuklaları oynatan sanatçı. bk. kuklabaz. Kukla oynatıcısı.

Show active cell : Etkin hücreyi göster.

Show all files : Tüm dosyaları göster.

Show all records : Tüm kayıtları göster.

Show all devices : Tüm aygıtları göster.

Show all pages of : Tüm sayfalarını göster.

İngilizce Showmen Türkçe anlamı, Showmen eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Showmen ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Showerhead : Duş başlığı. Bir duştaki su damlalarının dağılmasını sağlayan ağızlık. Duş başı. Duş kafası.

Curtail : Kısa kesmek. Düşürmek. Kısıntı yapmak. Engellemek. Kısaltmak. Kesmek. Kısmak. Azaltmak.

Cut down : Damara kan veya sıvı verme veya kan alma amacıyla toplardamara küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince bir tüp geçirme işlemi. Azaltmak. Kısıntı yapmak. İndirim yaptırmak. Masraf kısmak. Kısaltmak. Boydan boya kesmek. Kesmek. Kat-davn. Öldürmek.

 

Shower bath : Duş. Duş yeri. Duş yapma. Duş yapma yeri. Suyu düzgün bir şekilde dağıtarak fışkırtan araç. böyle akan su ile yıkanmak (duş yapmak). Duş teknesi.

Bring down : Azaltmak. Yıkmak. Vurup indirmek. Düşürmek. İndirmek. Değerini düşürmek. Yaralamak. Aşağıya indirmek. (yönetimi) düşürmek. Sürdürmek.

Cut short : Uzatmamak. Susturmak. Yarıda kesmek. Kısa kesmek. Uzattırmamak.

Cut : Kırpmak. Hadım etmek. Yontmak. Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut. Kamçılamak. Kesilmiş. Topsuz giriş. Bilgisayar, basketbol, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kesik. Sapmak.

Reduce : Bölmek. Kısaltmak. Eksiltmek. Düşürmek. İnceltmek (boya). Mecbur etmek. Özetlemek. Alçaltmak. Eritmek (metal). Eder indirimi.

Trim down : Kesmek. (keserek veya kırparak) ufaltmak veya küçültmek. Azaltmak.

Truncate : Parçasını kesmek. Kırpmak. Budamak. Tepesini kesmek. Tepesini. Kısa kesmek. Kesmek. Tepesi kesik. Ucunu kesmek.

Showmen synonyms : shower stall, plumbing fixture, syncopate, clip, trim back, showman, trim, cut back, foreshorten.

Showmen zıt anlamlı kelimeler, Showmen kelime anlamı

Lengthen : Uzanmak. Uzamak. Sulandırmak. Uzatmak. Daha uzun yapmak.

Increase : Çoğaltmak. Yükselmek. Üremek. Arttırmak. Artırmak. Artma. Artışa geçmek. Çoğalmak. Yükseltmek.

Expand : Şişmek. Büyümek. Dönüşmek. Açılmak. Tevsi etmek. Genişlemek. Şişirmek. Genişletmek. Gelişmek.