Solunum sistemi nedir, Solunum sistemi ne demek

Solunum sistemi; bir anatomi terimidir.

  • Organizmada solunumu sağlayan organların tümü, solunum aygıtı

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Organizmada solunumda görevli olan organların tümü.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Organizmada gaz alışverişi yoluyla oksijen ve karbondioksit düzeylerini ayarlayan, kan pH’sının sabit tutulmasında ve ısı aktarımında rol oynayan, burun boşluğu, gırtlak, hava borusu, bronş, bronşçuk ve akciğerler gibi temel yapıların oluşturduğu sistem, sistema respiratoryum.

Zooloji alanındaki anlamı:

(anlamdaş.solunum organı): Organizmada solunum işini görmek üzere bir araya gelmiş olan organlar topluluğu.

İngilizce'de Solunum sistemi ne demek? Solunum sistemi ingilizcesi nedir?:

respiration system, respiratory system

Solunum sistemi hakkında bilgiler

Solunum sistemi, kandaki karbondioksit (CO2) gazının oksijen gazı (O2) ile yer değiştirmesini sağlayan sistemdir.

Solunum sisteminde burun ve ağız yardımıyla dışarıdan alınan havanın içindeki oksijen sırayla yutak, gırtlak ve soluk borusundan geçtikten sonra akciğerlere gelir.Akciğerlerde bronş ve bronşcuklardan geçerek alveollere gelir. Alveollerden kana geçer. Kan, hücrelere oksijeni taşır. Hücreler bu oksijeni kullanarak enerji elde ederler. Kan yardımıyla karbondioksit, tekrar alveollere gelir. Alveollerin içindeki kılcal damarlarda bulunan karbondioksit bronşçuk, bronş, soluk borusu, gırtlak ve yutaktan geçtikten sonra bu sefer ağız ve burundan çıkar.

 

Solunum sistemindeki yapı organlar şu organlardan oluşur.

Burun, solunum sisteminin dışarı açılan kısmıdır. Burun içindeki kıllar ve nemli yüzey havanın içindeki tozların tutulmasını sağlar. Ayrıca burun içindeki nemli yüzey ve burun içinin kıvrımlı oluşu soğuk havalarda, havanın ısınarak akciğerlere gitmesini sağlar. Burnun en uç kısmındaki koklama sinir uçları havadaki küçük parçacıklar tarafından uyarılarak koku alma faaliyetini yapar.

Solunum sistemi anlamı, tanımı:

Solunum : Bitkilerde geceleri oksijen alıp karbondioksit verme, gündüzleri ise karbondioksit alıp oksijen verme biçiminde görülen hareket. Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs.

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Sistem : Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Düzen. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Dizge. Yol, yöntem.

 

Organizma : Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet. Herhangi bir canlı varlık.

Aygıt : Birkaç aletin uygun bir biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım. Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz. Vücutta belirli bir görevi yerine getiren organ grubu.

Karbondioksit : Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0 °C'de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2).

Oksijen : Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

Burun : Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü. Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü. Kibir, büyüklenme. Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı.

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Etki. Bağış, iane. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek.

Diğer dillerde Solunum sistemi anlamı nedir?

İngilizce'de Solunum sistemi ne demek? : n. respiratory tract