Sultaniyegah nedir, Sultaniyegah ne demek

Sultaniyegah; bir müzik terimidir. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

  • Klasik Türk müziği makamlarından biri

"Sultaniyegah" ile ilgili cümle

  • "Radyo ince sazdan sultaniyegâh faslına başlamış." - A. İlhan

Sultaniyegah hakkında bilgiler

Sultaniyegah (Sultânî Yegâh), Klasik Türk müziğinde bir makam.

Sultaniyegah anlamı, tanımı:

Klasik : Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser. Kökleşik. Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser. Alışılmış. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. Sanatta kuralcı. XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Makam : Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi. Mevki, kat, yer.

Sultani : 1908'den sonra Osmanlı ülkelerinde, bugünkü lise dengi öğretim kurumu. Mısır, Trablus ve Cezayir darphanelerinde basılan Osmanlı altını. Çekirdeksiz bir tür üzüm. Sultanlara yaraşan veya sultanlarla ilgili.

Sultan : Bektaşi azizi. Belli bir alanda en üst düzeyde olanlar için kullanılan bir söz. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah.

Sulta : Otorite. Yetke.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.