Suzidil nedir, Suzidil ne demek

Suzidil; bir müzik terimidir. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

Suzidil isminin anlamı, Suzidil ne demek:

Kız ismi olarak; Gönül ateşi, gönül sıcaklığı.

Suzidil hakkında bilgiler

Suzidil (Sûz-i Dil, Farsçadan), Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.

Suzidil anlamı, tanımı:

Klasik : XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. Kökleşik. Alışılmış. Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser. Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. Sanatta kuralcı.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Makam : Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi. Mevki, kat, yer.

Suzidilara : Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.

Farsça : İran devletinin resmî dili, Acemce. Bu dille yazılmış olan.