Tapiyoka nedir, Tapiyoka ne demek

Tapiyoka; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Nişasta bakımından zengin, antibesleme faktörü olarak tanen içermesinden dolayı yem tüketimini düşüren, tropikal bir kök bitkisi, mandiyoka, manyok, kasava, yukka.

Tapiyoka anlamı, tanımı

Tapi : Pokerde kâğıtlar dağıtılmadan önce oyunculardan birinin fiş veya parasını ortaya sürdükten sonra önünde fişi veya parası kalmadığını belirtmek için söylediği söz

Tapiyoka hastalığı : Som balıklarının gövdesinde 3-6 mm. çapında ak şişkinlikler doğuran ve tapiyoka sporlusundan ileri gelen hastalık.

Tapiyoka posası : Tapiyokanın nişastası alındıktan sonra geriye kalan azotsuz öz madde bakımından zengin kısmı.

Tapiyoka sporlusu : Balıklarda tapiyoka hastalığını meydana getiren birgözeli hayvan.

Yem tüketimi : Bir hayvanın belirli bir süre içinde veya belirli bir ürün miktarı için tükettiği yem miktarı.

Bakımından : Bakış veya görüş açısı yönünden, değerlendirme açısından. -e göre.

Mandiyoka : Tapiyoka.

Tropikal : Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan.

Tüketim : Tüketme işi. Üretilen veya yapılmış olan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı.

Bitkisi : Sonu.

Nişasta : Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde.

 

Tropika : Dönence. Tropikal kuşak.

Dolayı : Çevrede, etrafta bulunan. Ötürü.

İçerme : İçermek işi, tazammun, ihtiva.

Kasava : Tapiyoka.

Tropik : Dönenceye ait.

Zengin : Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı. Verimli. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan. Çok, bol. Gösterişli.

Faktör : Etmen. Etken.

Manyok : Sütleğengillerden, sıcak ülkelerde yetişen, yaprakları almaşık, üçü veya yedisi bir arada yelpaze durumunda olan, büyük bir ağaç (Manihot utilissima).

Tanen : Birçok bitkisel maddede bulunan, deri tabaklamada, hekimlikte kullanılan, tadı buruk bir madde.

Diğer dillerde Tapınma oyunu anlamı nedir?

İngilizce'de Tapınma oyunu ne demek ? : liturgical drama