Tropik nedir, Tropik ne demek

Tropik; coğrafya, gök bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Tropik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Geniş pencerelerin önünde bakımlı tropik bitkiler var." - İ. Aral

Tropik hakkında bilgiler

[Bakınız: dönence]

Tropik ile ilgili Cümleler

  • Göz kamaştırıcı doğal güzelliği ile Fiji, çiftler için en uygun tropikal tatil cennetidir.
  • Ali tropikal balık tutar.
  • Bir fincan tropikal çay içiyorum.
  • Her gün binlerce hektar tropikal yağmur ormanı kaybediliyor.
  • Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan, tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların % 80 yok olabilir.
  • Tropik yağmur ormanları oksijen üretir karbondioksit tüketir.
  • Tropik bir adada tatil yapmak istiyorum.
  • Amazon ormanı dünyanın en büyük tropikal ormanıdır.
  • Ali yatak odasındaki akvaryumda yüzen tropik balıklara bakarak oturdu.

Tropik tanımı, anlamı:

Dönence : Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika.

Tropik kuşu : Tropik kuşugiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğunda iki teleği olan deniz kuşu.

 

Tropika : Tropikal kuşak. Dönence.

Tropikal : Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan.

Tropikal bitki : Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü.

Tropikal bölge : Tropikal kuşak.

Tropikal iklim : Dönenceler arasında kalan bölgelerde görülen, yazların yağışlı, kışların kurak geçtiği bir iklim türü.

Tropikal kuşak : İki tropika arasında bulunan sıcak kuşak, tropikal bölge, tropika.

Tropikal orman : Tropikal kuşağın nemli havasında ve bölgelerinde oluşan orman.

Ait : İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.

Tropik kuşugiller : Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımından gagaları uzun ve testere gibi dişli, orta kuyruk tüyleri çok uzun ve renkli, Atlantik ve Pasifik Okyanusu civarında yaşayan, balıklarla beslenen türlere sahip bir familya.

Tropik-kuşugiller : (Phaêthontidae), (Yun. phaethon=parlak) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının leyleksiler (Ciconiiformes) takımının kürek-ayaklılar (Steganopodes) alt-takımına giren bir familyası. Gagaları uzun ve testere gibi dişlidir. Orta kuyruk tüyleri çok uzun ve renklidir. Atlantik ve Pasifik Okyanuslarında yaşarlar. Balık v.b. yerler. San-gagalı tropik kuşu (Phaêthon lepturus), kırmızı-gagalı tropik kuşu (Ph. aethereus), kırmızı-kuyruklu tropik kuşu (Ph. rubricauda) iyi bilinen türleridir.

 

Tropikal kümes akarı : Tavuklarda ve yabani kuşlarda veya bu canlıların yuvalarında yaygın olarak bulunan akar türü, Ornithonyssus bursa.

Tropikal malarya : Plasmodium falciparum’un neden olduğu, düzensiz olarak ortaya çıkan ateş nöbetleri şiddetli vakalarda akut sinirsel, böbrek ve mide bağırsak sistemi belirtileriyle ayırt edilen, en ciddi ve paraziteminin en yüksek olduğu sıtma formu.

Tropikal ormanlar : (coğrafya)

Tropikal piroplasmozis : Theileriyozis.

Tropikal sıçan akarı : Isırıkları oldukça acı verici deri yangılarına neden olan (fare akarı dermatiti) deneysel olarak fare tifüsünü bulaştıran, geçmişte Leiognathus bacoti ve Liponyssus bacoti gibi adlarla da anılan akar türü, Ornithonyssus bacoti.

Tropikal sıçan piresi : Asya sıçan piresi.

Tropikal theileriozis : Akdeniz sahil humması.

Tropikkaretkaplumbağası : (zooloji)

Diğer dillerde Tropik anlamı nedir?

İngilizce'de Tropik ne demek? : tropic