Tropikal bölge nedir, Tropikal bölge ne demek

  • Tropikal kuşak

Tropikal bölge anlamı, tanımı:

Tropikal : Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan.

Tropika : Dönence. Tropikal kuşak.

Tropik : Dönenceye ait.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Kuşak : Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm. Bele sarılan uzun ve enli kumaş. Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu. Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi. Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı. Bir ürünün, bir aygıtın teknolojideki ve bilimdeki gelişmeye göre üretilen yeni biçimleri. Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge. Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon. Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler.

Tropikal kuşak : İki tropika arasında bulunan sıcak kuşak, tropikal bölge, tropika.