Temelleştirmek nedir, Temelleştirmek ne demek

  • Temel tutmasını, yerleşmesini sağlamak.
  • Süreklilik kazandırmak, kalıcı bir duruma getirmek, temelli olmasını sağlamak

Temelleştirmek tanımı, anlamı:

Temel : Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü.

Tutma : Yanaşma. Destekleme. Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj. Tutmak işi.

Yerleşme : Yerleşmek işi. Yerleşim alanı veya merkezi.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak.

Süreklilik : Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık.

Kazandırmak : Kazanmasını sağlamak.

Kalıcı : Her zaman geçerliğini sürdürecek olan. Bir süre için belli bir yerde kalan, konuk, gidici karşıtı. Sürekli, geçici karşıtı.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Diğer dillerde Temelleştirmek anlamı nedir?

İngilizce'de Temelleştirmek ne demek? : (-i durum ekiyle kullanılan fiil)

Fransızca'da Temelleştirmek : asseoir