Temellendirmek nedir, Temellendirmek ne demek

  • Temel tutmasını sağlamak, yerleştirmek
  • Süreklilik ve kalıcılık kazandırmak.

Felsefi anlamı:

Sağlam bir dayanak koymak, temel koymak; bir önermeyi, bir kuralı, bir gerekliliği, kendisini doğrulayacak herhangi bir şey üzerine dayamak; nedenlerini göstermek, belli gerekçelerle doğrulamak.

İngilizce'de Temellendirmek ne demek? Temellendirmek ingilizcesi nedir?:

ground, found

Temellendirmek anlamı, tanımı:

Temel : En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü.

Tutma : Yanaşma. Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj. Destekleme. Tutmak işi.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Elde etmek, sahip olmak.

Yerleştirmek : Tokat, şamar vurmak. Yerine koymak. Yerleşmesini sağlamak. Söz veya cevabı tam sırasında söylemek.

Süreklilik : Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık.

Kalıcılık : Tözün kendi bağımsızlığı içinde var olma biçimi, tözün var oluşunu sürdürmesi ilkesi, ayrılmazlık karşıtı. Mıknatıslayan etki kalktıktan sonra da mıknatıs olarak kalabilen cisimlerin özelliği. Kalıcı olma durumu.

 

Kazandırmak : Kazanmasını sağlamak.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Temellendirmek anlamı nedir?

İngilizce'de Temellendirmek ne demek? : /y/ to fix or establish firmly.