The world of numbers türkçesi The world of numbers nedir

The world of numbers ingilizcede ne demek, The world of numbers nerede nasıl kullanılır?

The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belgili tanımlık.

World : Cihan. Dünya. Toplum. Ömür. Sömürgeci devletlere, genel olarak günümüz dünyasındaki büyük güçlere karşı uluslararası düzeyde aralarında bir ölçüde dayanışma gerçekleştirmiş bulunan asya, afrika, güney amerika'nın geri kalmış devletlerinin tümü. Arz. Yeryüzü. Hayat. Alem.

Of : -in. Hakkında. -den övünerek bahsetmek. -nın. -li. Karşı. Yüzünden. -nin. Li. Den.

Numbers : Sayı ile gösterilen değerler. üremin sayışımında gün toplamı üremi sayışılacak para (belgit tutarı) ile yargılanarak bulunan sayı. Sayılar. Şiir. Eski ahitte dördüncü kitap (incil). Çokluk. Sayı.

The world of commerce : Ticaret dünyası.

The world of letters : Edebiyat dünyası.

All the world of letters : Edebiyat dünyası. Edebiyat alemi.

The world of tomorrow : Geleceğin dünyası. Gelecek günler. Yarının dünyası. Gelecek zaman.

Think the world of : Hayran olmak. Hayranlık beslemek. Çok beğenmek. Çok saygı duymak. Çok değer vermek. Hayranlık duymak.

 

İngilizce The world of numbers Türkçe anlamı, The world of numbers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak The world of numbers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Algebra : Cebir.

Arithmetics : Hesap.

Math : Matematik (amer.). Matematik (amerikan ingilizcesi). Matematiksel.

Arithmetical : Aritmetiğe dayanan. Aritmetiksel.

Mathematical : Matematikle ilgili. Doğru. Matematiğe ait. Tam. Matematiksel. Kesin.

Maths : Matematik (amer.). Matematik (ingiliz ingilizcesi). Matematiksel.

Mathematics : Eğitim, fizik alanlarında kullanılır. Biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları mantık yoluyla inceleyen, aritmetik, cebir, geometri gibi dallara ayrılan bilim kolu. orta dereceli ve yüksek okullarda öğrencilere biçim, sayı ve çoklukların yapıları, özellikleri ve aralarındaki bağıntılar üzerinde uygulamaya dayalı olarak belli bilgi ve anlayışları kazandırmak amacıyla okutulan ders. Sayı bilgisi, (aritmetik), cebir, uzam bilgisi gibi kollara ayrılan ve düzenli, ölçülebilir nesneleri inceleyen bilimler topluluğu. Uzbilim.

Science of numbers : Sayılar bilimi.

Arithmetic : Aritmetiksel. Sayma. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Ölçme. Riyaziye. Matematiğin sayılarla ilgili bölümünü temel alan, sayıların özellik ve işlemlerini anlatan ders. Sayı bilgisi. Hesap.