Tuzlu su nedir, Tuzlu su ne demek

Tuzlu su; Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Kimya'da terim anlamı:

Sodyum klorür gibi tuzlarla doygun hale getirilmiş su. Soğutma sistemlerinde kullanılan sodyum, magnezyum veya kalsiyum klorürlerinin çözeltileri için kullanılan genel terim.

Metalürji'deki terim anlamı:

İçinde, çözünmüş olarak tuz bulunan su.

Teknik terim anlamı:

Fazla miktarda sodyum klorür içeren, %0,18’den daha fazla tuzluluğu olan su.

Tuzlu su ile ilgili Cümleler

  • Hem tatlı hem de tuzlu su midyesi var.
  • Tuzlu su ile gargara yapmak öksürüğü durdurmaya yardım eder.
  • Onları tuzlu suda yıkadık.
  • Deniz seviyesinin altında olan toprakları su basacak. Bu, insanların evsiz kalması ve ürünlerinin tuzlu su tarafından tahrip edileceği anlamına gelir.

Tuzlu su anlamı, kısaca tanımı

Su : Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab. Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı. Bazı kokulu yaprak veya çiçeklerin imbikten çekilmesiyle elde edilen kokulu sıvı. Kez. Sutaş. Yemeğin sıvı bölümü. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu

Tuzlu : Tuzu olan. Yapılışında tuz bulunan, tuzu çok olan. Çok pahalı.

 

Fizyolojik tuzlu su : Sıcak kanlılar için 9 gram sodyum klorür 1000 ml saf suya tamamlanarak hazırlanan izotonik bir eriyik, fizyolojik serum, izotonik sodyum klorür eriyiği, serum fizyolojik.

Orta tuzlu su : İçindeki tuz oranı orta derecede olan su.

Tuzlu su kaynağı : Genellikle kireçtaşı ve alçı taşı gibi kayaçların yaygın olduğu yörelerde görülen az çok tuzlu, içilmeye elverişli olmayan kaynaklar, bk. acı su.

Tuzlu suda soğutma : Soğutucu ortam olarak tuzlu su kullanılan soğutma işlemi.

Tuzlu suda suverme : Su verme ortamı olarak tuzlu su kullanılan su verme işlemi.

Kalsiyum klorür : Hidroklorik asidin kimyasal formülü CaCl2 olan kalsiyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış biçimi.

Sodyum klorür : Tuz.

Genel terim : İçinde değiştirgeler bulunan ve değiştirgelere özel değerler verildiğinde bir özel terime indirgenen terim. Yüklem.

Magnezyum : Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element (simgesi Mg).

Kalsiyum : Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845 °C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

Soğutma : Soğutmak işi.

Doygun : Her türlü gereksinimini gidermiş, tatmin olmuş, müstağni.

Klorür : Klorun, oksijen ve flor dışındaki elementlerle yaptığı birleşik.

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Sodyum : Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0,971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na).

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Diğer dillerde Tuzlu su anlamı nedir?

İngilizce'de Tuzlu su ne demek ? : brine, salt water