Uzun araç nedir, Uzun araç ne demek

  • Normal bir yük aracından daha uzun olan, çok eşya taşımak için kullanılan taşıt

Uzun araç anlamı, kısaca tanımı:

Araç : Taşıt. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta.

Normal : Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme. Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun.

Aracı : Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. Ara bulucu. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.

Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler.

Taşımak : Üstünde bulundurmak. Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek. Boru, kanal vb. ile sıvı maddeleri bir yerden başka bir yere aktarmak. Giymek. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek. Katlanmak, üstlenmek, yüklenmek, çekmek. Duymak, hissetmek. Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak.

 

Taşıt : Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

Diğer dillerde Uzun araç anlamı nedir?

İngilizce'de Uzun araç ne demek? : long vehicle