Uzunkuyruk nedir, Uzunkuyruk ne demek

Uzunkuyruk; bir hayvan bilimi terimidir.

Uzunkuyruk hakkında bilgiler

Uzunkuyruk, uzunkuyrukgiller (Aegithalidae) familyasından Aegithalos cinsini oluşturan gagaları küçük kuyrukları uzun baştankara benzeri kuş türlerinin ortak adı.

Uzunkuyruk anlamı, tanımı:

İskete : Serçegillerden, gagaları dişli, zararlı böcek ve kurtlarla beslenen, güzel sesli bir kuş (Parus ater).

Familya : Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile. Karı, eş. Aile.

Cins : Soy, kök, asıl. Tür, çeşit. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

Gaga : Ağız. Genellikle kuşlarda ağzın bir uzantısı durumunda olan, biçim ve büyüklüğü değişik, boynuz yapısında, katı ve çıkıntılı organ.

Küçük : Yaşı daha az olan. Kısık, parlak olmayan (ses). Niceliği az olan. Küçük abdest. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Geri aşamada. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Değersiz, önemsiz. Niteliği aşağı olan, bayağı.

Kuyruk : Kuşlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti. İnsanların sıra beklemek için art arda durarak oluşturduğu dizi. Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi. Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı. Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ. Bu organa benzeyen uzantı. Başın arkasına toplanmış saç demeti. Birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan kimse.

 

Baştankara : Ötücü kuşlar takımının baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'da yaşayan, böcek yiyerek tarıma yararlı olan, oldukça kısa, güçlü ve sivri gagalı, çeşitli renklerde olabilen bir tür kuş (Parus major).

Bir : Bir kez. Tek. Sayıların ilki. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan.

Tür : Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre yapılmış olan seyahat. Dolaşma. Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılmış olan iş.

Kuşu : Küskünlük.

Uzunkuyruklu-balıkgiller : (zooloji)

Uzunkuyruklu-baştankara : (zooloji)

Uzunkuyruklu-maymungiller : (zooloji)

Uzunkuyruklubalıkgiller : (Macruridae), (Yun. makros = büyük, Yun.aura = kuyruk) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikensizler (Anacanthini) alt-takımına giren bir familyası. Vücutları kısa, kuyrukları uzun ve uca doğru sivridir. Kuyruk yüzgeci bulunmaz. Derin, kayalık denizlerde yaşarlar. Boş-burun (Coelorhynchus coelorhynchus) iyi bilinen türüdür.

 

Uzunkuyruklumaymungiller : (Cercopithecidae), (Lat. cercopithecus = bir tip maymun): Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının maymunlar (Primates) takımının insansılar (Anthropoidea) alt-takımına ya da darburunlumaymunlar (Catarrhina) üst-familyasına giren bir familya.Çoğu uzun kuyruklu olup tabanlarına basarak yürürler. Oturak kaba etleri vardır. En güzel maymun türleri bu familyaya girer. Sürüler yaparlar. Yaşlı bir erkek sürüye önderlik eder. Bitki ya da kuş yerler. 100 den fazla türü vardır. Jelada (Theropithecus gelada), Cava makakı (Macaca fascicularis) al-yanaklı maymun (M. mulatta), domuz-kuyruklu maymun (M. nemestrina), şapkalı maymun (M. radiata), aslan-kuyruklu makak (M. silenus), Japon makakı (M. speciosa), berber maymunu (M. sylvana), Çin makakı (M. tcheliensis), kara makak (Magus mounts), mandril (Mandrillus sphinx), saba maymunu (Cercopithecus griseoviridis), yeşil maymun (C. callitrichus), gereza (Colobus guereza), langur (Presbytis entellus), dudeng (P. aurata), giyimli maymun (Pygathrix nemaeus), uzun-burunlu maymun (Nasalis larvatus), babuin (Papio cynocephalus), Habeşistan maymunu (P. hamadryas), şebek (P. porcarius), kırmızı-başlı mangabey (Cercocebus torquatus) iyi bilinenleridir.