Vocables türkçesi Vocables nedir

Vocables ingilizcede ne demek, Vocables nerede nasıl kullanılır?

Vocable : Sözcük. Söz. Kelime.

Evocable : Uyandırılabilir. Akla gelebilir. Hissetirilebilir. Akla getirilebilir. Tevlit edilebilir. Hatırlanabilir.

Irrevocable : Geri çevrilemez. Değiştirilmez. Geri alınmaz. Vazgeçilmez. Tahsili mümkün olmayan. Feshedilemez. Kesin. Değiştirilemez. Dönülemez. İptal edilemez.

Irrevocable credits : Sözleşmede var olan tek taraf tarafından değiştirilemeyen şartlar altında verilmiş olan kredi. Gayri kabili rücu. Dönülemez akreditif. Gayri kabili rücu kredi. Dönüşsüz akreditif. Gayrı-kabili rücu kredi. Amir banka ve akreditif amirinin (dışalımcı) onayı olmadan süresinden önce geriye alınması, bozulması ve iptali olanaklı olmayan akreditif türü. bu tip akreditifte amir bankanın ödemesi güvence altında olmakla birlikte dışsatımcının ülkesindeki bildirimci bankanın ödemeyi yapması garanti değildir. krş. dönülebilir akreditif.

Irrevocableness : Geri alınamaz olma niteliği. Geri çekilemez olma niteliği. Yürürlükten kaldırılamaz olma niteliği. Değiştirilemez olma niteliği. Feshedilemezlik. Değiştirilememezlik.

Basic vocabulary : Temel kelime haznesi. Temel kelime. Bilinen en düşük miktarda kelime sayısı. Bir dilde çok eski devirlerden beri kullanılagelen, o dilin çeşitli alanlardaki söz varlığını oluşturan temel kavramlardan birine karşılık ve yeni türemelere temel oluşturan tek heceli veya daha basit kökünü bilemediğimiz birden fazla heceli kök değerindeki taban kelime: baş, taş, saç, kol, göz, diz, al-, bul-, gel-, ye-, sil-, koru-, boya-, ıgaç «ağaç» ayak, dere, tepe vb. Temel kelimeler. Yalnızca sınırla sayıda temel kelime içeren sözcük haznesi.

 

Command a large vocabulary : Zengin kelime dağarcığına hakim olmak. Çok büyük sözlüğe hakim olmak.

Revocable letter of credit : Geri alınabilir akreditif. Sağlayan, açan bankaca istenildiği anda yürütmeden kadırılan sayca. Dönüşümlü akreditif. Rücu edilebilir akreditif geri dönülebilir tarihteki fiyatı. Geri alınabilir sayca. Kabili rücu akreditif. Dönülebilir akreditif. Rücu edilebilir akreditif. Açan banka tarafından her an iptal edilebilen akreditif.

Revocable : İptal edilebilir. Dönülebilir. Değiştirilebilir. Kabili rücu. Feshedilebilir. Geri alınabilir. Vazgeçilebilir. İptali mümkün.

Vocab : Sözcük. Dağarcık (söz veya sözcük veya kelime dağarcığı veya hazinesi veya varlığı). (gayriresmi) kelime hazinesi. Kelime. Kelime dağarcığı.

İngilizce Vocables Türkçe anlamı, Vocables eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Vocables ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Committal : Hapse atma. Teslim etmek. Akıl hastanesine gönderme. Taahhüt. Teslim etme. Hapse gönderme. Cezaevine gönderme. Suç işleme. Sevketme.

Words : Ağız kavgası. Sözcükler. Sözler. Kelimeler. Hukuki terimler ve ibareler. Kavil. Güfte. Laf. Sözcük sayısı.

 

Faith : Hıyanet. Bağlılık. Bir şeyin doğruluğunu tanıtlamasız kabul etme. Emniyet. İnan. Güçlü inanç. Din. İnanış. İtikat. İman.

Engagement : Randevu. Mülakat. Çarpışma. Nişan. Çatma. Uğraş. Nişanlanma. Yükümlülük. Sorumluluk. Taahhüt.

Wordier : Daha çok kelime içeren. Sözü fazla uzatan. Kelimelerle daha alakalı olan. Çok kelimeli.

Asseveration : Tanığın söylediklerinin gerçek olduğunu vicdanen temin etmesi. İddia. Beyan. Bildiri.

Committals : Suç işleme. Cezaevine gönderme. Taahhüt. Hapse atma. Hapse gönderme. Teslim etmek. Akıl hastanesine gönderme. Teslim etme. Sevketme.

Assurances : Kendinden eminlik. Temin. Pişkinlik. Teminat. Kendine güvenme. Sigorta. Vaat. İtimat. İtikat.

Faiths : Hıyanet. İtikat. İnanç. Güven. Sadakat. Din. Emniyet. Bağlılık. İnanış.

Vocables synonyms : spoken word, vocable, wordiest, faithing, commitment, commitments, assurance, dixit, vocab, wordy, the word, foregoing, expressions, word, expression, ensuring.