Wordier türkçesi Wordier nedir

  • Sözü fazla uzatan.
  • Çok kelimeli.
  • Kelime.
  • Söz.
  • Kelimelerle daha alakalı olan.
  • Daha çok kelime içeren.

Wordier ingilizcede ne demek, Wordier nerede nasıl kullanılır?

Wordiest : Sözü fazla uzatan. En çok kelime içeren. Kelime. Kelimelerle en çok alakalı olan. Söz. Çok kelimeli.

Wordily : Çene yaparak. Kelimelerle. Konuşkan bir şekilde. Konuşarak. Kelimelerle alakalı bir şekilde.

Wordiness : Çok kelimeli oluş. Kelimelerden oluşma. Laf kalabalığı. Sözü uzatma. Sözcük çokluğu.

Wording : Anlatım biçimi. İfade tarzı. Lafız. Sözcüklerle anlatım. İfade etmekte seçilen sözcükler. Söz. Anlatım. İfade. Üslup. Yazılış tarzı.

Wordings : Lafız. Anlatım. İfade tarzı. Üslup. Sözcüklerle anlatım. Anlatım biçimi. Söz. Cümle yapısı. İfade. Yazılış tarzı.

Word association : Bireylere ölçünlü sözcükler sunup onlardan her sözcüğün çağrıştırdığı ilk düşünceleri dile getirmelerini isteyerek tutumları ölçen yordam. bkz.çıkarımcı yordam. Sözcük çağışımı. Sözcük çağrışımı.

Swording : Ayırma (sac).

Rewordings : Başka kelimelerle ifade etme. Tekrarlama.

Word accent : Vurgu. Kelime vurgusu.

Question wording : Bir soruya yanlılığa yol açmadan ve yanıtsız kalmadan öngördüğü bilgiyi sağlayabilecek dilsel bir biçim kazandırma. Soru sözcüğü. Soru dile getirme.

 

İngilizce Wordier Türkçe anlamı, Wordier eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Wordier ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Vocables : Sözcük.

Guardsman : Asker. Nöbetçi. Muhafız.

Dixit : (latince) ifade. Laf. İfade. Telaffuz.

Fodder : Yemlemek. Beslemek. Hayvan yemi. Yem vermek. Kuru ot. Saman. Yem. Ot. Gıda. Hayvan yemi (saman veya ot gibi).

Tanker : Gaz gemisi. Tanker gemi. Tanker. Tanker kamyon. Yakıt yükleti. Petrol taşıma gemisi. Tanker vagon. Sıvı yakıtı taşımaya yarayan yüklet. Sarnıçlı kamyon. Petrol gemisi.

Committal : Akıl hastanesine gönderme. Cezaevine gönderme. Teslim etmek. Suç işleme. Taahhüt. Teslim etme. Sevketme. Hapse gönderme. Hapse atma.

Tank driver : Tank sürücüsü.

Cavalryman : Sipahi. Süvari.

Asseveration : Tanığın söylediklerinin gerçek olduğunu vicdanen temin etmesi. Bildiri. Beyan. İddia.

Word : Kısa görüşme. Lügat. Kısa konuşma. Bilgi. Söylemek. Sözcük. Emir. Mesaj. İfade etmek.

Wordier synonyms : fresh fish, poilu, wac, footslogger, point man, color bearer, pistoleer, green beret, enlisted person, lobsterback, section eight, vocable, faithing, committals, peacekeeper, anzac, jawan, faiths, legionnaire, regular, faith, ensuring, foregoing, wordy, territorial, standard bearer, marcher, cannon fodder, paratrooper, goldbrick, foot soldier, highlander, commitments.

Wordier zıt anlamlı kelimeler, Wordier kelime anlamı

Nonworker : Çalışmayan. Çalışmayan kimse. İşsiz güçsüz. İşsiz olan kimse.

Employer : İş sahibi. Patron. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir iş sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel ya da gerçek kişi. İstihdam eden. İşçileri düşünü ya da beden gücüyle çalıştıran gerçek ya da tüzel kişi. İşçi çalıştıran. Çalıştıran. İşveren. İşletme sahibi.

Untroubled : Sıkıntısız. Dertsiz. Durgun. Rahat. Kaygısız. Endişesiz. Sakin.