Yöreler nedir, Yöreler ne demek

Teknik terim anlamı:

Her taraf.

Yöreler anlamı, tanımı

Yöre : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un

Temel yöreler dizgesi : X ilingesel uzayı verildiğinde bir a noktası (A altkümesi) için, a nın (A nın) yörelerinden oluşan ve a nın (A nın ) verilen lier U yöresi için olacak biçimde a nın (A nın) bir yöresi varlayan takımı. Anlamdaş. yöreler tabanı, komşuluklar tabanı, yerel taban.

Yöreler süzgeci : [Bakınız: yöreler takımı].

Yöreler tabanı : [Bakınız: temel yöreler dizgesi].

Yöreler takımı : Bir ilingesel uzayda verilen bir x öğesi için, bu öğenin bütün yörelerinin oluşturduğu takım. Anlamdaş. yöreler süzgeci, komşuluklar süzgeci, komşuluklar takımı.

Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

Tara : 1.Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan, eğri bir çeşit bıçak. 2.Ağaç kökü çıkarmaya yarayan bir araç. Süpürge sapı. Odun keskisi, satır.

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Diğer dillerde Yönü değişik düşmanlık anlamı nedir?

İngilizce'de Yönü değişik düşmanlık ne demek ? : displaced hostility