Çarkıfelekgiller nedir, Çarkıfelekgiller ne demek

Çarkıfelekgiller; bir bitki bilimi terimidir.

  • Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, örneği çarkıfelek olan bir bitki familyası

Fransızca'da Çarkıfelekgiller ne demek?:

passifloracées

Çarkıfelekgiller hakkında bilgiler

Çarkıfelekgiller (Passifloraceae), Malpighiales takımından bir bitki familyası.

Yaklaşık 19 cinste 530 kadar türe ayrılır. Çoğu tropik bölgelere dağılmış olan türler ağaç, çalı, sürünücü ya da tırmanıcı (liana) formdadır. Sınıflandırmalarda Cronquist sisteminde Violales takımına dahil edilirken daha modern sınıflandırma sistemi olan Kapalı Tohumlular Soy Oluş Grubu (APG) tarafından Malpighiales takımına yerleştirilir.

Çarkıfelekgiller anlamı, tanımı:

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Familya : Karı, eş. Aile. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.

Çarkıfelek : Talih, kader. Çarkıfelekgillerden, güzel, büyük, parlak kırmızı çiçekleri olan, duvar kenarlarına ve kameriyeler çevresine ekilen tırmanıcı bir süs bitkisi, fırıldak çiçeği, saat çiçeği (Passiflora caerulea). Bir tür talih oyunu. Yakıldığında dönerek kıvılcım saçan donanma fişeği.

 

Çark : Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası. Herhangi bir askerî birliğin, biçimini ve düzenini bozmadan kanatlarından biri çevresinde dönerek yön değiştirmesi.

Çanak : Göz çukuru. Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca kap. Göstermelik, yalan yanlış, önceden belirlenmiş sonucu almaya yönelik. Çevresine göre alçakta bulunan, derinliği genişliğinden az olan arazi. Çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların tümü.

Yapraklı : Yaprağı olan. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri.

Çenekli : Çeneği olan.

Takım : Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup. Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik. Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu. Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri. Sigara ağızlığı. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk. Takım elbise. Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk. Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü.

 

Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.

Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Garip, tuhaf. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan.

Türe : Adalet.