Çelişmek nedir, Çelişmek ne demek

  • Düşünce ve davranış birbirini tutmamak, birbirlerine ters düşmek, tutarsız olmak, mütenakız olmak

Çelişmek anlamı, kısaca tanımı:

Çelişme : Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu. Çelişmek durumu, tenakuz.

Düşünce : Dış dünyanın insan zihnine yansıması. İlke, yönetici sav. Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Tutma : Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj. Tutmak işi. Yanaşma. Destekleme.

Ters : Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Hayvan pisliği. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Bir şeyin aksi, karşıtı. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası.

Düşmek : Kötü yola girmek. Vakti gelmeden ölü doğmak. Telefon, sanal ağ vb. alanlarda bağlantı kurmak. İşbaşından uzaklaşmak. Eksilmek. Yere devrilmek, yere serilmek. Aşırı ilgi veya sevgi göstermek. Fırsat çıkmak. Yakışık almak. Olmak, olumsuz bir duruma girmek. Uğramak, kapılmak. Kötü bir sebeple istenmeden bir yerde bulunmak. Bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek. Belirli zamana rastlamak. Düşkünleşmek. Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak. Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek. Vurmak, değmek, rastlamak. Bulunmak. Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak. Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek. Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak. Bayağılaşmak. Yağmak. Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak. Ödevi veya yetkisi içinde bulunmak. Isı, basınç, ateş vb. eksilmek, azalmak. Biriyle yaşama, çalışma, birlikte olma durumunda kalmak. Bazı deyimlerde "yürümek, birlikte gelmek" anlamlarında kullanılan bir fiil. Yakışmak, uygun gelmek. Alışmak, müptela olmak. Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak. Hızı, gücü, değeri azalmak.

 

Tutarsız : Tutarlı olmayan, aralarında çelişki bulunan, insicamsız.

Mütenakız : Çelişkili.

Diğer dillerde Çelişmek anlamı nedir?

İngilizce'de Çelişmek ne demek? : v. contradict, be in contradiction with, belie, contrast

Fransızca'da Çelişmek : être en contradiction

Almanca'da Çelişmek : v. wanken, widersprechen, widerstreiten

Rusça'da Çelişmek : v. противоречить, расходиться, разойтись