Çoluk çocuk nedir, Çoluk çocuk ne demek

  • Çocuklarla birlikte aile topluluğu.
  • Bir işte gereken deneyimi kazanmamış yaşça küçük kimseler, gençler

"Çoluk çocuk" ile ilgili cümle

  • "Serginin eğlence yeri lunapark çoluk çocuk kandıran basit ve eğlencesiz bir kumar yeri hâlinde." - N. Hikmet
  • "Roman okuma günlerinde evlilik, çoluk çocuk üstüne dertleşmeler, yakınmalar, onu bunu çekiştirmeler yer almazdı." - A. Ağaoğlu

Çoluk çocuk kısaca anlamı, tanımı:

Çoluk çocuk elinde kalmak : Deneyimsiz, çok genç kişilerin eline geçmek.

Çoluk çocuk sahibi olmak : Evlenip eşi ve çocukları olmak.

Çoluk çocuğa karışmak : Evlenip çocukları dünyaya gelmek.

Çocuk : Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse. Soy bakımından oğul veya kız, evlat. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi. Küçük yaştaki erkek veya kız. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak. Genç erkek. Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

Çocuklar : "arkadaşlar!" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

Birlik : Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Bir arada olma durumu, vahdet. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

 

Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

Toplu : Topu olan. Bir arada, bütün, kombine. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Vücutça dolgun. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Deneyim : Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans.

Kazanma : Kazanmak işi.

Birlikte : Beraber. Yanında, beraberinde. Bir arada, beraberce, hep beraber.

Çoluk çocuk elinde kalmak : deneyimsiz, çok genç kişilerin eline geçmek.

Çoluk çocuk sahibi olmak : evlenip eşi ve çocukları olmak.

Diğer dillerde Çoluk çocuk anlamı nedir?

İngilizce'de Çoluk çocuk ne demek? : n. brood, fry, offspring, wife and children, all the family, sons

Fransızca'da Çoluk çocuk : famille [la]

Almanca'da Çoluk çocuk : Kind und Kegel

Rusça'da Çoluk çocuk : n. домочадцы (PL), домашние (PL), дети (PL), детвора (F)